Cyflwyniad i Afioneg

L3 Lefel 3
Rhan Amser
20 Chwefror 2023 — 27 Chwefror 2023
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn afioneg neu sy'n meddwl cymryd rhan yn eu harholiadau Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) trwydded A neu B. Bydd pob mynychwr yn derbyn Tystysgrif Presenoldeb yn dilyn cwblhau'r cwrs. Mae'r cwrs pum niwrnod hwn yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau a sesiynau mewn efelychwr hedfan gwaelod sefydlog ICAT. Cyflwynir myfyrwyr i'r prif agweddau o afioneg awyren a systemau trydanol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd y cwrs yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

 • Amgylchedd y caban peilot - trosolwg hanesyddol, esblygiad a thasgau criw; materion ffactorau dynol
 • Arddangosfeydd am i fyny
 • Hanfodion llywio
 • Hanfodion lledaeniad tonnau radio a chynllun antena
 • Offeryniaeth yn yr awyr a synwyryddion data aer (Stateg Pitot)
 • Gwifr-hedfan Egwyddorion sylfaenol a hanes
 • Systemau gwyliadwriaeth yn yr awyr ACAS a TAWS
 • Dylunio gweithrediad afioneg a diogelwch
 • Bysusdata: cysyniadau sylfaenol, ARINC 429/629/664 MIL-1553

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £30.00

Ffi Cwrs: £20.00

Gofynion mynediad

Yr unig ofyniad i gymryd rhan yn y cwrs hwn yw bod yn frwdfrydig am y diwydiant a’r awydd i ddysgu pwnc newydd.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

20 Chwefror 2023

Dyddiad gorffen

27 Chwefror 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

30 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

AERH3P21
L3

Cymhwyster

CAVC Certificate

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP