Cwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio i Oedolion

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Yn awyddus i ddatblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfryngau a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol? Rydych chi wedi dod i’r lle iawn!

Nod y Diploma Astudiaethau Sylfaenol hwn mewn Celf a Dylunio yw eich cyflwyno chi i'r ystod eang o gyfleoedd mewn celf a dylunio.  Byddwch yn ennill cymhwyster Lefel 3/4 a fydd yn cael effaith ar bwyntiau UCAS a cheisiadau i Golegau AU. Yn ystod y flwyddyn byddwch yn adeiladu eich portffolio i'ch paratoi chi at ddilyniant i'r Brifysgol a byddwch yn gallu arbrofi gydag ystod o gyfryngau i hybu eich sgiliau a'ch helpu chi i benderfynu ar y radd gelf a dylunio gywir. 

O ragweld y byddwch wedi ennill peth dysg celf a dylunio bydd angen i chi fod dros 18+ oed i wneud cais am y cwrs.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gall y pynciau gynnwys:

 • Darlunio / Bywluniad
 • Theori Lliw
 • Celfyddyd Gain
 • Dylunio Graffig
 • Animeiddio
 • Cerameg
 • Dylunio 3D
 • Tecstilau / Ffasiwn
 • Astudiaethau Cyd-destunol
 • Ffotograffiaeth
 • Paratoi Portffolio

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu gwblhau Diploma BTEC yn llwyddiannus mewn Celf a Dylunio. Rhaid i chi gyflwyno portffolio o'ch gwaith yn ystod eich cyfweliad. Mae'r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion, 18 oed a hŷn.

Addysgu ac Asesu

 • Gwaith cwrs yn cynnwys asesiadau ymarferol ac aseiniadau portffolio

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCR3F05
L3

Cymhwyster

WJEC Level 3 Foundation Diploma in Art a

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac mae’r profiad dysgu wedi bod yn arbennig - mae’r tiwtoriaid yn gefnogol ar bob adeg. Mi fyddwn i'n argymell mynd i’r Coleg gan ei fod yn lwybr gwych i brifysgol neu waith. Dwi'n ddigon ffodus i fod yn astudio cwrs dwi wir yn ei fwynhau a dyna’r peth pwysicaf.

Felix Ray
Myfyriwr Celf a Dylunio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ