ACS - Ailasesiad CCN1

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r ail asesiad nwy (gyda CPA1) y Cynllun Tystysgrif Awdurdodedig (ACS) wedi ei anelu at y rhai sydd wedi ymgymryd â’r asesiad CCN1 o’r blaen ac sy’n dymuno adnewyddu eu tystysgrif diogelwch nwy.

Bydd yn ofynnol i gynrychiolwyr ddarparu tystiolaeth o’u tystysgrif flaenorol er mwyn gallu sefyll yr ail asesiad.

Mae’n rhaid i gynrychiolwyr fod wedi meddu ar eu CCN1 yn y pum mlynedd diwethaf er mwyn gallu sefyll yr ail asesiad. Mae cyfnod o 12 mis ar ôl y pum mlynedd ble gall gynrychiolwyr sefyll yr asesiad, serch hyn mae’n angenrheidiol nad ydynt yn ymarfer ar y pryd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r asesiadau yn gyfuniad o waith theori ac ymarferol yn y meysydd canlynol:

 • Deddfwriaeth Nwy
 • Gweithredoedd a gweithdrefnau
 • Hylosgi
 • Awyru
 • Gosod
 • Rheoliadau mesuryddion
 • Sefyllfaoedd anniogel ac ynysu mewn argyfwng
 • Cyfraddau nwy a phwysedd llosgyddion offer
 • Profion Corn Simnai

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus, bydd BPEC Certification Ltd yn llwytho canlyniadau'r asesiadau i fyny i'r Gofrestr Diogelwch Nwy.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSCNN302
L3

Cymhwyster

ACS CCN1 Re-assessment

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ