ACS - Asesiad Cychwynnol CCN1

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Asesiad Nwy cychwynnol y Cynllun Tystysgrif Awdurdodedig (ACS) wedi ei anelu at y rhai sydd â chymwysterau yn gysylltiedig â chrefft eisoes ac sydd yn dymuno cael achrediad mewn Diogelwch Nwy Naturiol.

Bydd yn ofynnol i gynrychiolwyr ddarparu tystiolaeth o gynnal gwaith gosod a chynnal nwy o dan oruchwyliaeth peiriannwr cymwysedig ‘Nwy Diogel’.

Mae’n rhaid i gynrychiolwyr feddu ar NVQ perthnasol mewn Gwresogi a Gwyntyllu, Plymio neu Nwy, a'u bod yn gallu arddangos profiad estynedig mewn gweithio â nwy.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r asesiadau yn gyfuniad o waith theori ac ymarferol yn y meysydd canlynol:

 • Deddfwriaeth Nwy
 • Gweithredoedd a gweithdrefnau
 • Hylosgi
 • Awyru
 • Gosod
 • Rheoliadau mesuryddion
 • Sefyllfaoedd anniogel ac ynysu mewn argyfwng
 • Cyfraddau nwy a phwysedd llosgyddion offer
 • Profion Corn Simnai

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus, bydd BPEC Certification Ltd yn llwytho canlyniadau'r asesiadau i fyny i'r Gofrestr Diogelwch Nwy.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSCCN301
L3

Cymhwyster

ACS CCN1 Initial Assessment

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ