Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS

L3 Lefel 3
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

[Teipiwch gynnwys y cwrs yma]

Beth fyddwch yn ei astudio?

  • Siarad ac ynganiad
  • Sgiliau gwrando
  • Datblygu darllen
  • Sgiliau ysgrifennu academaidd
  • Gramadeg
  • Sgiliau Astudio
  • Adolygu ac estyniad
  • Adborth tiwtorial

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o gyflawni 3 TGAU Gradd D-F. Fel arall, bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn seiliedig ar gyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'u hawydd a'u hymrwymiad i gwblhau'r cwrs y maent yn dymuno ei astudio.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

EFCCACA
L3

Cymhwyster

Academic English for IELTS

Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS

Cwrs Saesneg llawn amser yw hwn ar gyfer myfyrwyr ar lefel Ganolradd ac Uwch, sydd ag ystod dda o Saesneg. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu Saesneg Academaidd ysgrifenedig ac ar lafar i wella eu sgoriau band IELTS.

Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS

Cwrs Saesneg llawn amser yw hwn ar gyfer myfyrwyr ar lefel Ganolradd ac Uwch, sydd ag ystod dda o Saesneg. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu Saesneg Academaidd ysgrifenedig ac ar lafar i wella eu sgoriau band IELTS.

Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS

Cwrs Saesneg llawn amser yw hwn ar gyfer myfyrwyr ar lefel Ganolradd ac Uwch, sydd ag ystod dda o Saesneg. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu Saesneg Academaidd ysgrifenedig ac ar lafar i wella eu sgoriau band IELTS.

Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS

Cwrs Saesneg llawn amser yw hwn ar gyfer myfyrwyr ar lefel Ganolradd ac Uwch, sydd ag ystod dda o Saesneg. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu Saesneg Academaidd ysgrifenedig ac ar lafar i wella eu sgoriau band IELTS.

Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS

Cwrs Saesneg llawn amser yw hwn ar gyfer myfyrwyr ar lefel Ganolradd ac Uwch, sydd ag ystod dda o Saesneg. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu Saesneg Academaidd ysgrifenedig ac ar lafar i wella eu sgoriau band IELTS.

Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS

Cwrs Saesneg llawn amser yw hwn ar gyfer myfyrwyr ar lefel Ganolradd ac Uwch, sydd ag ystod dda o Saesneg. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu Saesneg Academaidd ysgrifenedig ac ar lafar i wella eu sgoriau band IELTS.

Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS

Cwrs Saesneg llawn amser yw hwn ar gyfer myfyrwyr ar lefel Ganolradd ac Uwch, sydd ag ystod dda o Saesneg. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu Saesneg Academaidd ysgrifenedig ac ar lafar i wella eu sgoriau band IELTS.

Saesneg Academaidd ar gyfer IELTS

Cwrs Saesneg llawn amser yw hwn ar gyfer myfyrwyr ar lefel Ganolradd ac Uwch, sydd ag ystod dda o Saesneg. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu Saesneg Academaidd ysgrifenedig ac ar lafar i wella eu sgoriau band IELTS.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE