Diploma Cyfrifeg AAT

yn unig 4 o lefydd ar gael
L4 Lefel 4
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 19 Mehefin 2020
Campws y Barri

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs Cyfrifeg AAT hwn o natur alwedigaethol ac ymarferol. Byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol sy'n berthnasol i amgylchedd cyfrifeg. Darperir darlithoedd i bob uned ynghyd â chymorth tiwtorial.

Mae cymwysterau cyfrifeg AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu) yn rhoi sgiliau cyllid a chyfrifeg ymarferol sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol i chi a all agor drysau mewn unrhyw ddiwydiant ledled y byd. Pa un a ydych yn hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y maes cyfrifeg, neu'n dymuno cyfoethogi eich sgiliau cyfrifyddu, bydd AAT yn rhoi ichi'r hyfforddiant sydd ei angen arnoch. Gall cyrsiau AAT hefyd gynnig llwybr gwych i ddod yn Gyfrifydd Siartredig.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Yn ogystal â'r cymhwyster AAT, bydd myfyrwyr hefyd yn astudio cymhwyster OCR mewn Deall Menter Busnes.

Y pynciau a astudir ar y lefel hon:

Pedair uned orfodol:

 • Datganiadau ariannol
 • Cyllidebu
 • Perfformiad ariannol
 • Rheolyddion mewnol a systemau cyfrifeg

Dwy uned ddewisol:

 • Rheoli credyd
 • Rheoli arian

Yn ogystal ag aseiniadau parhaus, bydd gofyn am un adroddiad wedi'i brosesu ar Word.

I astudio cwrs AAT mae angen i chi ymuno ag AAT fel aelod myfyriwr, yn ogystal â chofrestru yn y Coleg. Mae'r AAT yn cynnig ystod o fuddion i aelodau myfyrwyr gan gynnwys cefnogaeth, cymorth i ddod o hyd i swydd a phrisiau gostyngol arbennig.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cwblhau AAT Lefel 3 yn llwyddiannus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

19 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCR4F08
L4

Cymhwyster

AAT Professional Diploma in Accounting -

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Pan ddes i'n ôl i addysg roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae llawer o ddeunydd arno, mae tiwtoriaid yn ymateb yn gyflym i unrhyw gwestiynau sydd gennym.

Breeze Thompson
Myfyriwr Cyfrifo AAT

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ