Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg yn ymdrin ag ystod o sgiliau cyfrifeg a chyllid sylfaenol mewn pum uned orfodol (240 awr o ddysg dan arweiniad). Diben y cymhwyster hwn yw sicrhau bod myfyrwyr wedi'u paratoi yn llawn i fynd ymlaen i yrfa fusnes, cyllid neu gyfrifeg broffesiynol neu addysg bellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r holl unedau yn y cymhwyster yn orfodol. Asesir pedair uned ar wahân mewn asesiadau ar ddiwedd yr unedau, ond mae'r cymhwyster hwn hefyd yn cynnwys asesiad synoptig, a sefir tuag at ddiwedd y cymhwyster, sy'n tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth ar draws y cymhwyster a'u hasesu: 

 • Trafodion Cadw Cyfrifon 
 • Rheolyddion Cadw Cyfrifon 
 • Elfennau Costiad 
 • Defnyddio Meddalwedd Cyfrifeg 
 • Gweithio'n Effeithiol mewn Cyllid

Bydd myfyriwr sy'n cwblhau'r cymhwyster hwn yn datblygu sgiliau cyfrifeg mewn cadw cyfrifon cofnod dwbl a chostiad sylfaenol, yn ogystal â dealltwriaeth o brynu, gwerthu a chyfriflyfrau cyffredinol. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd cyfrifeg a datblygu'r sgiliau a'r ymddygiadau proffesiynol sydd eu hangen i gyfrannu'n effeithiol yn y gweithle. Mae gweithio mewn cyfrifeg yn gofyn sgiliau cyfathrebu, sgiliau TG a dealltwriaeth dda o'r amgylchedd busnes, ac mae'r cwbl yn cael eu cynnwys yn y cymhwyster hwn.

Mae'r cwrs hwn yn alwedigaethol ac ymarferol o ran natur a byddwch yn dysgu'r sgiliau hanfodol sy'n berthnasol i amgylchedd cyfrifeg. Darperir darlithoedd i bob uned. Darperir cefnogaeth diwtorial, hefyd.

Bydd y pynciau a astudir ar y lefel hon yn cynnwys y canlynol:

 • Paratoi a chofnodi dogfennaeth cyllid
 • Rheoli a chysoni'r llyfr arian
 • Cynnal cofnodion arian mân
 • Prosesu trafodion busnes a chodi mantolen brawf
 • Cynnal y dyddlyfr a'r cyfrifon rheoli
 • Darparu gwybodaeth cost a refeniw sylfaenol
 • Gweithio'n effeithiol mewn cyfrifeg a chyllid, ymdrin â sgiliau cyfathrebu, dealltwriaeth o'r rôl a'r swyddogaeth, rheoli gweithio ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm


I astudio cwrs AAT mae angen i chi ymuno ag AAT fel aelod myfyriwr, yn ogystal â chofrestru yn y Coleg. Mae'r AAT yn cynnig ystod o fuddion i aelodau myfyrwyr gan gynnwys cefnogaeth, cymorth i ddod o hyd i swydd a phrisiau gostyngol arbennig.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU gradd A*- C neu L2 ESOL neu IELTS 6.5. Bydd rhaid i chi ddod i gyfweliad a chael asesiad sgiliau.

Asesir dysgwyr aeddfed o ran Saesneg Iaith a Mathemateg.

Addysgu ac Asesu

Mwy

Pwyntiau pwysig

Connor Josef Csuszor

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Pan ddes i'n ôl i addysg roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae llawer o ddeunydd arno, mae tiwtoriaid yn ymateb yn gyflym i unrhyw gwestiynau sydd gennym.

Breeze Thompson
Myfyriwr Cyfrifo AAT

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE