Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych yn awyddus i olrhain gyrfa lwyddiannus fel Cyfrifydd, mae ein cwrs Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg yn berffaith ar eich cyfer chi! Wedi'i lleoli ar ein campws yn y Barri, mae'r rhaglen hon yn ymdrin ag ystod o dasgau cyfrifeg cymhleth, gan gynnwys cynnal cofnodion cyfrifeg cost a pharatoi adroddiadau ac enillion. Gan astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau pwrpasol y coleg, bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn meistroli nifer o brosesau ariannol gan gynnwys:

 • Egwyddorion a Chysyniadau Cyfrifeg
 • Cadw Cofnodion Uwch
 • Cyfrifon Terfynol
 • Materion TAW mewn Busnes
 • Technegau Costio Cyfrifeg Rheolaeth
 • Ymarferion Moesegol i Gyfrifwyr

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu sgiliau meddalwedd pellach trwy hyfforddiant taenlenni ar gyfer cyfrifeg. Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys chwe uned gorfodol (390 o oriau dysgu dan arweiniad), a'i ddiben yw sicrhau bod myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i fynd ymlaen i yrfa fusnes, cyllid neu gyfrifeg broffesiynol neu addysg bellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r holl unedau yn y cymhwyster hwn yn orfodol. Asesir pedair uned ar wahân mewn asesiadau ar ddiwedd yr unedau, ynghyd ag asesiad synoptig, a sefir tuag at ddiwedd y cymhwyster, sy'n tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth ar draws y cwrs a'u hasesu. Mae'r unedau yn cynnwys:

 • Cadw Cyfrifon Uwch - asesiad diwedd yr uned
 • Paratoi Cyfrifon Terfynol - asesiad diwedd yr uned
 • Cyfrifyddu Rheoli: Costiad - asesiad diwedd yr uned
 • Treth Anuniongyrchol - asesiad diwedd yr uned
 • Moeseg i gyfrifwyr - a asesir o fewn yr asesiad synoptig
 • Taenlenni ar gyfer Cyfrifeg - a asesir o fewn yr asesiad synoptig

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cwblhau AAT Lefel 2 gyda phrofiad masnachol yn llwyddiannus. Bydd rhaid i chi fynychu cyfweliad a llwyddo mewn Asesiad Sgiliau AAT.

Addysgu ac Asesu

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Pwyntiau pwysig

Mwy

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Pan ddes i'n ôl i addysg roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae llawer o ddeunydd arno, mae tiwtoriaid yn ymateb yn gyflym i unrhyw gwestiynau sydd gennym.

Breeze Thompson
Myfyriwr Cyfrifo AAT

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE