Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifyddu

L3 Lefel 3
Llawn Amser
9 Medi 2019 — 19 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych yn awyddus i olrhain gyrfa lwyddiannus fel Cyfrifydd, mae ein cwrs Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg yn berffaith ar eich cyfer chi! Wedi'i lleoli ar ein campws yn y Barri, mae'r rhaglen hon yn ymdrin ag ystod o dasgau cyfrifeg cymhleth, gan gynnwys cynnal cofnodion cyfrifeg cost a pharatoi adroddiadau ac enillion. Gan astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau pwrpasol y coleg, bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn meistroli nifer o brosesau ariannol gan gynnwys:

 • Egwyddorion a Chysyniadau Cyfrifeg
 • Cadw Cofnodion Uwch
 • Cyfrifon Terfynol
 • Materion TAW mewn Busnes
 • Technegau Costio Cyfrifeg Rheolaeth
 • Ymarferion Moesegol i Gyfrifwyr

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu sgiliau meddalwedd pellach trwy hyfforddiant taenlenni ar gyfer cyfrifeg. Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys chwe uned gorfodol (390 o oriau dysgu dan arweiniad), a'i ddiben yw sicrhau bod myfyrwyr wedi'u paratoi'n dda i fynd ymlaen i yrfa fusnes, cyllid neu gyfrifeg broffesiynol neu addysg bellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r holl unedau yn y cymhwyster hwn yn orfodol. Asesir pedair uned ar wahân mewn asesiadau ar ddiwedd yr unedau, ynghyd ag asesiad synoptig, a sefir tuag at ddiwedd y cymhwyster, sy'n tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth ar draws y cwrs a'u hasesu. Mae'r unedau yn cynnwys:

 • Cadw Cyfrifon Uwch - asesiad diwedd yr uned
 • Paratoi Cyfrifon Terfynol - asesiad diwedd yr uned
 • Cyfrifyddu Rheoli: Costiad - asesiad diwedd yr uned
 • Treth Anuniongyrchol - asesiad diwedd yr uned
 • Moeseg i gyfrifwyr - a asesir o fewn yr asesiad synoptig
 • Taenlenni ar gyfer Cyfrifeg - a asesir o fewn yr asesiad synoptig

Gofynion mynediad

Cwblhau AAT Lefel 2 gyda phrofiad masnachol yn llwyddiannus. Bydd rhaid i chi fynychu cyfweliad a llwyddo mewn Asesiad Sgiliau AAT.

Addysgu ac Asesu

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Pwyntiau pwysig

Mwy

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2019

Dyddiad gorffen

19 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC3F08
L3

Cymhwyster

AAT Diploma Uwch mewn Cyfrifyddu - Lefel 3

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Pan ddes i'n ôl i addysg roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae llawer o ddeunydd arno, mae tiwtoriaid yn ymateb yn gyflym i unrhyw gwestiynau sydd gennym.

Breeze Thompson
Myfyriwr Cyfrifo AAT

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE