Sylfaen Lefel A - Llwybr Newyddiaduriaeth

L2 Lefel 2
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 12 Mehefin 2020
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Nodir: Gan fod campws Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn cael ei rannu â'r Ysgol Uwchradd, ni allwn dderbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau sy'n cael eu darparu yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd gan unrhyw un sydd yn 19+ oed, neu'n troi yn 19 oed yn ystod eu cwrs.

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y llwybr hwn yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu'r sgiliau academaidd sydd eu hangen i lwyddo yn y lefelau A. Bydd dysgwyr yn defnyddio'r flwyddyn gyntaf i gau'r bwlch mewn llythrennedd a rhifedd yn ogystal â pharatoi at gynnwys y cyrsiau UG sydd yn y llwybr annibynnol. Bydd sgiliau dysgwyr yn cael eu datblygu trwy'r cymhwyster Profiad Gwaith lefel 2 a fydd yn plethu i'w rhaglen profiad gwaith a thiwtorial.

Bydd y profiad gwaith yn rhan hanfodol o'r rhaglen lle bydd dysgwyr yn atgyfnerthu'r sgiliau bywyd sy'n cael eu datblygu yn ogystal ag ennill cymhelliant i wthio ei hunain yn academaidd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Trwy gydol y cwrs hwn byddwch yn astudio:

Cymwysterau - Blwyddyn 1

 • Iaith Saesneg TGAU: Gradd C-B
 •  Mathemateg TGAU: Gradd C-B
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Gweithio
 • Sylfaen Mewnol UG Iaith Saesneg 

Cymwysterau - Blwyddyn 2

 • Iaith Saesneg UG
 • Cyfryngau UG
 • Bagloriaeth Cymru UG

Cymwysterau - Blwyddyn 3

 • Iaith Saesneg A2
 • Cyfryngau A2
 • Bagloriaeth Cymru A2

Gofynion mynediad

Tri TGAU A* - C yn cynnwys o leiaf gradd D mewn Saesneg ac o leiaf gradd D mewn Mathemateg

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
Nodir: Gan fod campws Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn cael ei rannu â'r Ysgol Uwchradd, ni allwn dderbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau sy'n cael eu darparu yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd gan unrhyw un sydd yn 19+ oed, neu'n troi yn 19 oed yn ystod eu cwrs.

Cod y cwrs

ASCW/JOUR
L2

Cymhwyster

A Level Foundation - Journalism

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Roeddwn i'n wirioneddol nerfus cyn derbyn fy nghanlyniadau, ond gyda help fy nhiwtoriaid yn ystod fy amser yma, fe lwyddais i gael y graddau roeddwn eu heisiau.

Ismail Elkhalifa
astudiodd Safon Uwch mewn Mathemateg, Cemeg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Penally Road
Trelái
Caerdydd

CF5 5XP