Teithio a Thwristiaeth

L3 Lefel 3
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Dyma'r flwyddyn gyntaf o gwrs Lefel 3 City and Guilds dwy flynedd.  Ar ôl cwblhau'r ail flwyddyn yn llwyddiannus byddwch yn ennill y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth.  Mae hwn yn gwrs galwedigaethol fydd yn arwain at gyflogaeth neu rai cyrsiau AU.  Cynigir teithiau/profiad gwaith addysgol fel rhan o'r cwrs yn cynnwys cyrchfannau megis Llundain, Efrog Newydd, Majorca a Chaeredin.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 • Cyrchfannau Teithio a Thwristiaeth Byd-eang (gorfodol)
 • Egwyddorion Marchnata ar gyfer Teithio a Thwristiaeth
 • Gwyliau Rhyngwladol Arbennig a Theithio Annibynnol
 • Cynllunio a Darparu Teithiau Tywysedig
 • Datblygu Pobl ym maes Teithio a Thwristiaeth
 • Twristiaeth yn y DU      

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys tasgau ymarferol ac ysgrifenedig, ac arholiad ar-lein.

Dyma'r flwyddyn gyntaf o gwrs Lefel 3 C&G dwy flynedd.  Ar ôl cwblhau'r ail flwyddyn yn llwyddiannus byddwch yn ennill y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth.  

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a / neu Fathemateg (neu gyfatebol) neu Ddiploma Lefel 2 yn yr un maes / mewn maes tebyg - Teithio a Thwristiaeth

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau parhaus gan gynnwys gwaith cwrs a phrofion sgiliau ar-lein

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

LTCR3F04
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 90-credit Diploma i

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Cefais ddiwrnod profiad gwaith gyda Virgin Atlantic lle gwnes i hyfforddiant i ddangos i ni sut brofiad fyddai gweithio ar fwrdd awyren a chwympais mewn cariad â’r gwaith bryd hynny. Yna wrth hyfforddi ar fy nghwrs, cawsom flas o sut beth fyddai gweithio i Swissport. Yna gwelais swydd gyda TUI a gwnaeth fy narlithydd fy helpu i wneud cais. Rwyf nawr yn gyflogedig. Gwnaeth astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro fy helpu i gael fy swydd.

Abbie Mould
Cyn-fyfyriwr Teithio a Thwristiaeth Lefel 3 ac wedi ennill Tystysgrif Criw Caban

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ