Canllawiau Coronafeirws (COVID-19) y Llywodraeth a'r GIG

Rydym yn annog ein holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i ddilyn y diweddaraf am y cyngor a'r canllawiau diweddaraf ynghylch Coronafeirws (COVID-19).

Am ragor o wybodaeth ynghylch Coronafeirws, ei symptomau ac amddiffyn eich hun, ewch i www.nhs.uk/coronavirus

Gellir dod o hyd i gyngor ynghylch Coronafeirws a'r sefyllfa bresennol yng Nghymru ar wefan Llywodraeth Cymru yma https://gov.wales/coronavirus

Gellir dod o hyd i gyngor ynghylch teithio dramor ar wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO)