Coronafeirws a Chanllawiau'r Coleg

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro (CAVC) iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yw ein prif flaenoriaeth.

O ganlyniad i'r pandemig Coronafeirws [COVID-19], mae pob campws ar gau ar hyn o bryd i'r rhan fwyaf o staff a myfyrwyr, ac i'r cyhoedd.

O 15 Mehefin, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd nifer fechan o fyfyrwyr yn dychwelyd i'r campws yn ddiogel, drwy wahoddiad yn unig, er mwyn cael eu hasesu a chwblhau eu cymhwyster os nad oes modd gwneud hyn o bell.

Rydym yn parhau i weithio, addysgu, cefnogi a datblygu'r holl fyfyrwyr ar-lein am weddill y tymor hwn.

Rydym hefyd yn derbyn ceisiadau ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n dymuno dechrau cwrs ym mis Medi 2020 ac rydym yn paratoi i gynnig y profiad dysgu gorau a mwyaf diogel ar-lein ac ar y campws ar gyfer pawb.

I ddysgu mwy, cliciwch ar ein rhestr o Gwestiynau Cyffredin isod.

Dychwelyd i gael eich asesu

Darganfyddwch yr hyn sydd angen i chi ei wybod am ddod i'r Coleg i gael asesiad yr haf hwn.

Canllawiau Coronafeirws (COVID-19) y Llywodraeth a'r GIG

Rydym yn annog ein holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i ddilyn y diweddaraf am y cyngor a'r canllawiau diweddaraf ynghylch Coronafeirws (COVID-19).

A fydd Coleg Caerdydd a'r Fro ar agor i mi ddechrau fy nghwrs ym mis Medi 2020?

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro (CAVC) iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yw ein prif flaenoriaeth.

Ar hyn o bryd, rydym yn paratoi at ddarparu'r profiad dysgu gorau a diogelaf i'r holl fyfyrwyr newydd a'r myfyrwyr sy'n dychwelyd o fis Medi 2020. Rydym yn bwriadu dechrau'r flwyddyn academaidd ym mis Medi gyda chyfuniad o addysgu wyneb yn wyneb ar y campws, a dysgu a gweithgareddau ar-lein i chi eu gwneud gartref.

A allaf ymgeisio o hyd ar gyfer cwrs yn y coleg sy'n dechrau ym mis Medi 2020?

Ie. Mae gennym leoedd o hyd ar sawl cwrs ar draws y coleg. Dewch o hyd i gwrs ar y wefan a chliciwch ar y botwm pinc, 'Ymgeisio nawr'.

Unwaith yr ydych wedi ymgeisio, byddwn yn cysylltu â chi i gael sgwrs a gwirio bod y cwrs yr ydych wedi ymgeisio amdano yn addas i chi. Byddwn yn sgwrsio am yr hyn yr ydych yn dymuno ei wneud yn y dyfodol a'r cymwysterau neu brofiad blaenorol sydd gennych. Os oeddech fod i sefyll arholiadau'r haf hwn, byddwn yn edrych ar eich graddau disgwyliedig. 

Os yw'r cwrs yn addas i chi, byddwn yna'n rhoi cynnig diamod i chi - sy'n golygu bod eich lle ar gwrs yng Ngholeg Caerdydd ar Fro yn ddiogel ar gyfer mis Medi. 

Os, ar ôl siarad gyda ni ymddengys fod cwrs arall yn well i chi, gallwn drafod hyn gyda chi a chynnig lle i chi ar gwrs gwahanol yn hytrach. 

Rydym yma i chi ar-lein drwy gydol yr haf ac ar gael am sgwrs o ddydd Llun i ddydd Gwener, bob wythnos.

Cysylltwch â ni:
Sgwrsio ar-lein: Ewch i'n gwefan a chliciwch ar yr eicon 'Sgwrsio'
E-bostiwch: info@cavc.ac.uk
Ffoniwch: 02920 250 250

Mae angen help arnaf gydag ymgeisio am gwrs - beth allaf ei wneud?

Rydym yma i helpu.

Cysylltwch ag aelod o'n tîm Gwasanaethau Cwsmer cyfeillgar ar studentservices@cavc.ac.uk neu ffoniwch 02920 250250

Os hoffech gymorth arbenigol gydag Angen Dysgu Ychwanegol (ADY), gallwch hefyd gysylltu ag aelod o'n tîm arbenigol am gymorth ar ALN@cavc.ac.uk