Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn gwaith brics, gwaith coed, teilsio waliau a lloriau, paentio ac addurno neu blastro.

Am Adeiladu

Byddwch yn astudio yn ein canolfannau a'n cyfleusterau adeiladu penodol. Mae'r rhain yn cynnwys ystafelloedd dosbarth ar gyfer gwaith theori a gweithdai enfawr penodol i fasnach ble fyddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos. Hefyd mae CAVC yn cynnig cannoedd o leoliadau gwaith i fyfyrwyr adeiladu bob blwyddyn, yn ogystal â chyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol - a'r cyfan yn helpu i'ch gwneud yn unigryw yng nghanol y dorf a chael cyflogaeth.

EichCAVC

Mae ein cwrs Adeiladu a'r cwrs Amgylchedd Adeiledig Lefel 3 yn ddelfrydol i fyfyrwyr sy'n dymuno bod yn Benseiri, Syrfewyr Adeiladu, Rheolwyr Adeiladu, Peirianwyr Sifil neu Syrfewyr Maint. Mae cyrsiau fel hyn yn cael eu hachredu gan y Sefydliad Peirianneg Sifil ac maent yn cynnig lleoliadau Career Ready gyda thâl.

EichDiwydiant

Mae £10bn o fuddsoddiad wedi'i ddatgan ar gyfer y 7 mlynedd nesaf ledled De Ddwyrain Cymru. Dywed LSkIP (2017) bod mwy na 5,000 o fusnesau cofrestredig yn Ne Ddwyrain Cymru gyda gweithlu presennol o 45,000 y mae disgwyl iddo dyfu i 46,900 erbyn 2024 gyda gofyniad cyfnewid swyddi o 15,300.

EichDyfodol

Ar ôl cwblhau eu cymhwyster mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu. Mae hyn yn cynnwys swyddi gyda chyflogwyr mawr fel Willmott Dixon a Redrow, cwmnïau adeiladu llai neu hyd yn oed ddechrau eu busnes eu hunain.

Cyrsiau Adeiladu

Gwaith Brics

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Gwaith Brics
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Brics
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Brics
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Coed

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Gwaith Coed - Ei wneud eich hun
L1 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Saer
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed ar Safle - NVQ
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Coed a Saernïaeth - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws y Barri
Gwaith Coed Safle - Diploma Uwch
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Saernïaeth ar Safle Gwaith
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Saernïaeth Mainc
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Gwaith Coed ar Safle
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed ar Safle - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Saernïaeth Mainc
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws y Barri
Saernïaeth Mainc - Prentisiaeth
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws y Barri
Adeiladu

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Gweithredwr Adeiladu
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 4 Ionawr 2021 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gweithrediadau Cynnal a Chadw - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws y Barri
Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) - Tystysgrif Genedlaethol Uwch
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) - Tystysgrif Genedlaethol Uwch
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Tirfesur) - Tystysgrif Genedlaethol Uwch
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Prentisiaeth
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Adeiledig)
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch
L4 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwylio Safleoedd - CIOB
L4 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Safle Adeiladwaith - NVQ Diploma
L6 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paentio

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Diploma mewn Paentio ac Addurno
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Paentio ac Addurno
L1 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paentio ac Addurno
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Paentio ac Addurno
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio a Phlastro

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Plastro
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro
L1 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Llawr
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro Hunan-ariannu
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro - Trac cyflym
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Llawr
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd