Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn gwaith brics, gwaith coed, paentio ac addurno neu blastro.

Am Adeiladu

Mae ein cyrsiau Adeiladu a’n rhaglenni Prentisiaeth yn eich hyfforddi i ddod yn grefftwr medrus a chymwys mewn amrywiaeth o grefftau. Byddwch yn astudio yn ein canolfannau adeiladu a gwasanaethau adeiladu pwrpasol. Mae’r rhain yn cynnwys dosbarthiadau ar gyfer gwaith theori a gweithdai penodol i ddiwydiant enfawr lle byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos.

Yn 2021/22 byddwn yn cyflwyno cyfres newydd o Dystysgrifau Technegol Adeiladu. Lluniwyd y rhaglenni hyn gan Gymwysterau Cymru ac maent yn destun newid felly gweler ein gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Pan fyddwch yn gwneud cais i astudio cwrs adeiladu neu Wasanaethau Adeiladu gyda ni byddwch yn dechrau trwy astudio cwrs Cyn-Sylfaen neu gwrs Sylfaen (yn dibynnu ar eich canlyniadau TGAU). Mae’r cwrs Cyn-sylfaen yn cynnig cyflwyniad i Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig ac ystod o grefftau. Mae’r rhaglen Sylfaen yn cynnwys canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn dwy grefft ac yna ar ôl i chi gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, mae’r rhaglen ddilyniant yn gofyn i chi ddewis un prif grefft i’w hastudio.

Eich Dyfodol

Ar ôl ennill eu cymhwyster mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu. Mae hyn yn cynnwys swyddi gyda chyflogwyr mawr fel Willmott Dixon a Redrow, cwmnïau adeiladu llai neu hyd yn oed ddechrau eu busnes eu hunain

Cyrsiau Adeiladu

Gwaith Brics

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Gosod brics
L1 Rhan Amser 20 Ionawr 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gosod brics a Gwaith Coed - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws y Barri
Gosod brics a Gweithrediadau Paratoi Safle - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gosod brics a Phlastro - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Brics - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws y Barri
Gwaith Coed

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cyflwyniad i Adeiladu
L1 Rhan Amser 13 Ionawr 2022 14 Ionawr 2022 30 Mawrth 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed a Phaentio ac Addurno - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed a Saernïaeth - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws y Barri
Adeiladu

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
L1 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CAD mewn Adeiladu - Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur 2D (CDP)
L2 Rhan Amser 7 Mawrth 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwylwyr Adeiladu - Sgiliau Llythrennedd Digidol (CDP)
L2 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a Pheirianneg Sifil - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig (CDP)
L3 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig (Gan gynnwys Goruchwylio Safle)
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwylwyr Adeiladu - Sgiliau Llythrennedd Digidol (CDP)
L3 Rhan Amser 31 Ionawr 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Prentisiaeth
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L4 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Adeiledig)
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L4 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (CDP)
L4 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwyliaeth Safle Adeiladu – NVQ (PLA)
L4 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
L4 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil)
L4 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Tirfesur)
L4 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L5 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Safleoedd Adeiladu - Diploma NVQ (CDP)
L6 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paentio

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Paentio ac Addurno
L1 Rhan Amser 14 Ionawr 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paentio ac Addurno - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws y Barri
Phlastro

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Plastro
L1 Rhan Amser 12 Ionawr 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro
L1 Rhan Amser 30 Mawrth 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Phlastro aa Gwaith Coed - Rhaglen Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd