Clirio 2022

Nid yw'n rhy hwyr i ymgeisio i astudio ar gwrs addysg uwch yn CAVC ym mis Medi.

Mae Clirio 2022 nawr ar agor. Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais am gwrs AU gyda ni i ddechrau ym mis Medi.  Mae'r cyrsiau i gyd sy'n ymddangos ar gael drwy Clirio. courses shown are available through Clearing. 

Am gymorth ffoniwch y llinell glirio ar: 02920 250 382.

Mae mwy o wybodaeth am y broses Clirio ar gael ar wefan UCAS.

Y Celfyddydau,, Dylunio ac Amlgyfrwng

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
HNC mewn Artistwaith Colur Technegol, Teledu, Ffilm a Theatr L4 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Ffilm L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth Ddigidol L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas
BA (Anrhydedd) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) L6 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol) L6 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Busnes a TG

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
HNC Busnes (CDP) L4 Rhan Amser 3 Hydref 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Lletygarwch L4 Rhan Amser 3 Hydref 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Busnes L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Cyfrifiadura L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
BSc (Hons) mewn Seiberddiogelwch L6 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a Pheirianneg

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Adeiledig) L4 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L4 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Peirianneg L4 Rhan Amser 19 Medi 2022 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
HNC mewn Peirianneg L4 Llawn Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) (CPD) L4 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) L4 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) L4 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Tirfesur) L4 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu) L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Peirianneg Awyrenegol L5 Llawn Amser 19 Medi 2022 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BEng (Hons) mewn Peirianneg Awyrennau L6 Llawn Amser 19 Medi 2022 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Iechyd a Gwyddorau Cymdeithasol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau L4 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
Gofal Iechyd Cyflenwol (gyda Statws Ymarferydd) L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Arbenigaeth Chwarae Gofal Iechyd L5 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Seicoleg L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gradd Sylfaen mewn Cyflyru Chwaraeon, Adferiad a Thylino L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Hyfforddi a Dadansoddi Cymhwysol mewn Perfformiad Pêl-droed L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
Addysg Athrawon a Blynyddoedd Cynnar

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu L5 Rhan Amser 15 Medi 2022 Campws y Barri
PgCE / ProfCE mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol L5 Rhan Amser 13 Medi 2022 15 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
BA (Anrh) mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad (Ychwanegwch) L6 Rhan Amser 12 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif Graddedig Proffesiynol (TGP) Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (TAR) L6 Rhan Amser 13 Medi 2022 15 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri