Adnoddau Dynol - CIPD

Darpariaeth CIPD 2021/22

Cefndir ein cyrsiau

Mae cymwysterau CIPD newydd yn cael eu cyflwyno yn 2021. Yn seiliedig ar y Map Proffesiwn newydd, mae’r cymwysterau yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r ymddygiad sy’n ofynnol i greu gwerth a chael effaith yn y byd gwaith sy’n newid.
Mae'r cymwysterau newydd yn gosod y safon ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Rydym yn bwriadu cynnig y rhain o fis Medi 2021 (yn amodol ar gymeradwyaeth CIPD).

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
CIPD Tystysgrif mewn Ymarfer Pobl
L3 Rhan Amser 15 Hydref 2021 Campws y Barri
CIPD Diploma Cysylltiol mewn Dysgu a Datblygu Sefydliadol
L5 Rhan Amser 4 Ionawr 2022 Campws y Barri
CIPD Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L5 Rhan Amser 22 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CIPD Diploma Uwch mewn Rheoli Adnoddau Dynol
L6 Rhan Amser 6 Ionawr 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CIPD Lefel 3 - Tystysgrif mewn Ymarfer Pobl

Yn arwain at aelodaeth Sylfaen gyda CIPD - 24 Credyd. Rhedeg dros 1 flwyddyn academaidd 2021/22 gyda chyswllt wyneb yn wyneb unwaith yr wythnos.

Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n cychwyn ar yrfa mewn gweithio gyda phobl, neu ar gyfer y rhai sydd eisoes mewn rôl gefnogol ac sy’n ceisio cymryd y cam nesaf ar yr ysgol.

Yn cynnwys 4 uned sy’n cyd-fynd â gwybodaeth graidd a safonau ymddygiad y Map Proffesiwn CIPD ar Lefel Sylfaen.

 • Diwylliant busnes a newid yn ei gyd-destun
 • Egwyddorion dadansoddeg
 • Ymddygiad Craidd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol
 • Hanfodion pobl broffesiynol

CIPD Lefel 5 - Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl

Yn arwain at Aelodaeth Gysylltiol o CIPD. 42 credyd. Rhedeg dros 1 flwyddyn academaidd 2021/22 gyda chyswllt wyneb yn wyneb unwaith yr wythnos.

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol ar lefel cynghorydd neu swyddog neu ar gyfer y rhai sy’n mwynhau datblygu a rheoli pobl. Byddwch yn ehangu eich gwybodaeth am AD gyda chyfuniad o unedau craidd a meysydd arbenigol.

Yn cynnwys 7 uned graidd sy’n cyd-fynd â’r wybodaeth graidd a safonau ymddygiad y Map Proffesiwn CIPD ar Lefel Gyswllt.

 • Perfformiad a diwylliant sefydliadol yn ymarferol
 • Rheoli Talent a chynllunio'r gweithlu
 • Ymddygiad proffesiynol a gwerthfawrogi pobl
 • Gwobrau am berfformiad a chyfraniad
 • Ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth
 • Rheoli perthynas cyflogaeth
 • Cyfraith cyflogaeth arbenigol

CIPD Lefel 5 - Diploma Cysylltiol mewn Dysgu a Datblygu Sefydliadol

Yn arwain at Aelodaeth Gysylltiol o CIPD. 42 Credyd. Rhedeg dros 1 flwyddyn academaidd 2021/22 gyda chyswllt wyneb yn wyneb unwaith yr wythnos.

Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac ar gyfer y rhai sy’n mwynhau helpu gweithwyr i ddod y gorau y gallant fod. Byddwch yn ehangu eich gwybodaeth am Ddysgu a Datblygu gyda chyfuniad o unedau craidd a meysydd arbenigol ac yn cael cynllun unigol ar gyfer eich hunanddatblygiad.

Yn cynnwys 7 uned graidd sy’n cyd-fynd â’r wybodaeth graidd a safonau ymddygiad y Map Proffesiwn CIPD ar Lefel Gyswllt.

 • Perfformiad a diwylliant sefydliadol yn ymarferol
 • Cefnogi dysgu hunangyfeiriedig a chymdeithasol
 • Ymddygiad Proffesiynol a Gwerthfawrogi Pobl
 • Dylunio dysgu a datblygu i greu gwerth
 • Ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth
 • Hwyluso dysgu wedi’i bersonoli sy’n canolbwyntio ar berfformiad
 • Cyfraith Cyflogaeth Arbenigol

CIPD Lefel 7 - Diploma Uwch mewn Rheoli Adnoddau Dynol

120 credyd Rhedeg dros 1 flwyddyn academaidd 2021/22 gyda chyswllt wyneb yn wyneb unwaith yr wythnos.

Ar ol cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, bydd unigolion yn derbyn aelodaeth Gyswllt gyda CIPD, bydd ganddynt hefyd y cymhwysedd i wneud cais am Aelodaeth Siartredig yn seiliedig ar feini prawf penodol.

Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n dymuno datblygu eu heffeithiolrwydd personol a’u craffter busnes. Bydd dysgwyr yn deall sut i ddylunio a rheoli eu strategaeth eu hunain, gwella sgiliau rheoli pobl - a dysgu beth yw’r ffordd orau i arwain.

Mae’r lefel uwch yn adeiladu ar y cymwysterau Lefel Gyswllt.   

Mae’r cwrs yn rhoi mwy o ehangder a dyfnder gwybodaeth i ddysgwyr tra’n datblygu cymhwysiad sgiliau mewn cyd-destun strategol.  Mae’n cynnwys 8 Ymddygiad sydd yn cyd-fynd â’r Map Proffesiwn.  

Yn cynnwys 8 uned graidd sy’n cyd-fynd â’r wybodaeth graidd a safonau ymddygiad y Map Proffesiwn CIPD ar Lefel Gysylltiol.

 • Gwaith a bywyd gwaith mewn amgylchedd busnes sy’n newid.
 • Strategaethau rheoli a datblygu pobl ar gyfer perfformiad.
 • Effeithiolrwydd personol, moeseg a chraffter busnes
 • Ymchwil busnes mewn ymarfer pobl
 • Cysylltiadau gweithwyr strategol
 • Sicrhau adnoddau a rheoli talent i gynnal llwyddiant
 • Rheoli gwobrau strategol
 • Cyfraith cyflogaeth uwch yn ymarferol

E-bostiwchBusiness@cavc.ac.uk yn nodi pa lefel y byddai gennych ddiddordeb mewn ymgeisio amdani.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael unwaith y bydd cymeradwyaeth wedi’i chadarnhau.

Bydd cost y rhaglenni hyn yn mynd yn fyw unwaith y bydd cymeradwyaeth wedi’i chadarnhau.