Academi Pêl-rwyd

Mae Academi Pêl Rwyd CAVC yn cynnig rhaglen datblygu chwaraewyr gynhwysfawr i chwaraewyr pêl rwyd talentog 16 i 19 oed, gan ddatblygu sgiliau'r chwaraewyr yn yr ystafell ddosbarth ac ar y cwrt, mewn amgylchedd a fydd yn eu paratoi ar gyfer y gêm lled-broffesiynol.

Mae'r Academi a'r Coleg yn blaenoriaethu cydbwyso perfformiad chwaraeon gyda chyrhaeddiad addysgol ac mae'n galluogi myfyrwyr / chwaraewyr i wneud hyn mewn cyfleusterau dysgu a hyfforddi o safon yn Nhŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd, a leolir wrth ymyl Stadiwm Dinas Caerdydd, a'n campws Campws Canol y Ddinas, lle mae ein darpariaeth Lefel A wedi'i seilio. Gallwch hyd yn oed fod yn rhan o'r academi os ydych chi'n astudio cwrs ar Gampws Barri neu yn ICAT. Os ydych chi'n astudio cwrs chwaraeon, byddwch yn astudio yn Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC); cartref Chwaraeon CAVC.

Mae'r Academi yn cael ei arwain a'i hyfforddi gan chwaraewr Rhyngwladol Cymru a Celtic Dragons, Kyra Jones. Mae Kyra yn Bennaeth Pêl-rwyd yn y Coleg ac mae wedi bod yn rhan o chwarae pêl rwyd rhyngwladol ers 2012, yn cynrychioli Tîm Cymru yng Ngemau y Gymanwlad (2014) a Chwpan Pêl-rwyd y Byd yn Sydney (2015).   

Gall Academi Pêl Rwyd CAVC gynnig:

  • Hyfforddiant o ansawdd uchel
  • Dros 10 awr o ddarpariaeth pêl-rwyd yr wythnos
  • Canolbwyntio ar unigolyn ynghyd â chryfderau pêl-rwyd penodol a chyflyru
  • Cefnogaeth seicoleg chwaraeon
  • Dadansoddi perfformiad tîm
  • Dadansoddiad perfformiad unigol
  • Diwylliant lle gall pawb ffynnu, dysgu a thyfu

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn falch o weithio mewn partneriaeth â Phêl-rwyd Cymru ac mae hyn yn ein galluogi i gynnig y llwybr datblygu chwarae perffaith i fyfyrwyr / chwaraewyr ar gyfer Cynrychiolaeth Cymru ar bob lefel. 

Welsh Netball Logo

Am ragor o wybodaeth am ein Hacademi Bêl-rwyd, llenwch y ffurflen isod: