Academi Pêl Droed

Mae Academi Bêl Droed CAVC yn cynnig rhaglen datblygu chwaraewyr gynhwysfawr i bêl droedwyr talentog 16-19 oed, gan ddatblygu sgiliau'r chwaraewyr ar ac oddi ar y cae, mewn amgylchedd sy'n adlewyrchu'r gêm broffesiynol.

Mae'r Academi'n rhoi pwyslais mawr ar sicrhau cydbwysedd rhwng perfformiad chwaraeon a chyflawniad addysgol ac mae CAVC wedi ymrwymo i'ch cefnogi gyda'r ddau.

Fel Coleg Ffocws i CBDC, a ddyfarnwyd gan y corff rheoli ar gyfer pêl droed am gynnal y safonau uchaf o ddarpariaeth pêl droed, mae Academi Pêl Droed CAVC yn elwa o gyfleusterau hyfforddi cwbl fodern sydd wedi'u cymeradwyo gan FIFA yn y Tŷ Chwaraeon drws nesaf i Stadiwm Dinas Caerdydd ac mae'n darparu cyfleoedd i ddysgwyr chwaraeon mewn rhaglenni gwrywaidd, benywaidd ac anabledd.

Os ydych chi'n frwd am bêl droed ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa yn y gamp, o logisteg a hyfforddi i reoli a chefnogaeth ystafell gefn, cofrestrwch eich diddordeb i ddod yn rhan o Academi Pêl Droed CAVC.

Pennaeth pêl-droed

Mae'r Academi yn cael ei hyfforddi gan enillydd y Bencampwriaeth, cyn reolwr Uwch Gynghrair y Merched a hyfforddwr Trwydded A UEFA, Jamie Sherwood, sydd hefyd yn Addysgwr Hyfforddi FAW. Jamie yw Pennaeth Pêl-droed y Coleg ac mae pêl-droed proffesiynol wedi bod yn rhan o’i fywyd ers dros 20 mlynedd, ac mae wedi chwarae i glybiau fel Everton FC a Torquay United FC. Dechreuodd Jamie hyfforddi yn 18 mlwydd oed, ac ers hynny, mae wedi gweithio ar draws pob lefel o'r gêm o fewn y DU, o ddatblygiadau ar lawr gwlad i Garfannau Cenedlaethol ac Elit Cymru. Mae wedi datblygu rhaglenni pêl-droed merched yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, ac wedi gweithio i ddatblygu'r gêm i ferched yn yr UDA, a'r DU.

93<em>4</em>percent_graphic

o fyfyrwyr/chwaraewyr yr academi yn mynd ymlaen i astudiaeth bellach neu gyflogaeth ar ôl cwblhau eu hastudiaethau addysgol yn llwyddiannus.

Y Manteision

Gall yr Academi gynnig y canlynol i chi:

  • Hyfforddwyr sydd wedi cymhwyso gydag UEFA
  • Dros 15 awr o ddarpariaeth pêl-droed bob wythnos
  • Ffocws ar gryfder a chyflyru unigol yn ogystal â chryfder a chyflyru penodol i bêl-droed
  • Cymorth Seicoleg Chwaraeon
  • Dadansoddiad o berfformiad tîm
  • Dadansoddiad o berfformiad unigol
  • Cyfleusterau hyfforddi o safon broffesiynol
  • Ethos Academi sy'n hyrwyddo'r gwerthoedd craidd o barch, ymddiriedaeth, cred, agwedd a gonestrwydd.

Pwyntiau gan y chwaraewyr

"Rhoddodd chwarae pêl-droed ar gyfer CAVC mwy o reswm i mi ddod i'r coleg bob dydd a fy helpu i ganolbwyntio ar fy astudiaethau er mwyn i mi allu cyflawni'r hyn yr oeddwn wedi'i osod yn darged i mi fy hun. Mae'r cyfuniad hwn o astudiaethau a phêl-droed wedi fy ngalluogi i gyflawni fy amcan o fynd i'r brifysgol ac rwyf bellach yn astudio yn USW ar y cwrs BSc Hyfforddi Pêl-droed a Pherfformio. "

Michael George

Graddio mewn Pêl-droed yn CAVC 2015-2017

Astudiodd L3 BTEC Perfformiad Chwaraeon

michael<em>george</em>squ_200

“Mae yna gyfleusterau gwych i helpu chwaraewyr i chwarae hyd eithaf eu gallu, yn ogystal â hyfforddwyr cymwys sy'n deall pwysigrwydd cydbwyso'ch addysg a'ch hyfforddiant. Helpodd Jamie a Matt fi nid yn unig i wella ar y cae ond maent wedi fy helpu i ddatblygu yn yr ystafell ddosbarth hefyd.”

Luke Davidson

Graddio mewn Pêl-droed yn CAVC 2015-2017

*Astudiodd L3 BTEC Perfformiad Chwaraeon

luke<em>davidson</em>squ_200

“Mae ymuno gyda'r Academi wedi fy helpu i wella fel pêl-droediwr ifanc a hefyd fel dyn. Rwyf wedi gwneud ffrindiau am es, creu atgofion gwych o fywyd coleg a byddwn yn argymell unrhyw un sydd â diddordeb mewn pêl-droed i fynychu!”

Joel Queni

Graddio mewn Pêl-droed yn CAVC 2015-2017

Astudio L2 BTEC Diploma Chwaraeon Cenedlaethol

joel<em>queni</em>squ_200

* *

“Roedd y gefnogaeth a gefais o ran fy addysg a'r ddisgyblaeth i allu datblygu fy astudiaethau yn wych. Roedd yr hyfforddwyr bob amser yn sicrhau bod addysg yn dod gyntaf ac os oedd gennych unrhyw drafferth gydag aseiniadau, gwyddwn y byddent yno i fy helpu."

Jed Smith

Graddio mewn Pêl-droed yn CAVC 2015-2017

Mynediad Galwedigaethol

jed<em>smith</em>squ_200

Rhaglen Graddedigion yr Academi Bêl-droed

Mae gan CAVC enw da o ddatblygu myfyrwyr a chynnig cyfleoedd gwych iddynt wrth astudio eu cwrs.

Yn ystod eu hastudiaeth, gwahoddir myfyrwyr / chwaraewyr i ddiwrnodau blasu Addysg Hyfforddwyr FAW, lle maent yn arsylwi ar y sesiynau ac yn cael profiadau go iawn o'r hyn y mae'n ei gymryd i fod yn hyfforddwr Trwydded B ac A UEFA trwy Raglen Ffocws Coleg FAW. Rydym yn un o ddim ond wyth coleg yng Nghymru i fodloni meini prawf craffu i alluogi'r rhaglen hon.

Er hynny, nid yw'r cyfleoedd yn stopio yn y fan honno; mae Rhaglen Graddedigion Academi Pêl-droed yn raglen yn seiliedig ar waith lle cynigir oriau galwedigaethol i fyfyrwyr prifysgol De Cymru i ddatblygu eu profiad ochr yn ochr â'u hastudiaethau. Mae'r rhaglen raddedig hon eisoes wedi llunio dyfodol nifer o bobl ac mae seiliau rhaglen lwyddiannus wedi eu sefydlu.

Am ragor o wybodaeth am ein hacademi bêl-droed, llenwch y ffurflen isod