Cyfarfod y tîm

Byddwch yn cael eich cefnogi gan dîm o staff addysgu a chefnogi hynod gymwys yn y coleg.

Emily Morris

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Rhianwen Davies

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Lucy Curtis

Swyddog Pontio (Prif ffrwd)

Vanessa Lillycrop

Anghenion Cymhleth Ymarferol Uwch

Rich Griffiths

Sbectrwm Awtistig Ymarferol Uwch

Cefnogaeth Lles

Cefnogi myfyrwyr i gael gwell lles emosiynol a chadernid.

Cysylltu

Sut mae cysylltu â'r tîm cefnogi. 

Hwb ADY

Ardal gefnogaeth galw heibio i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau neu broblemau iechyd meddwl.