Cysylltu

Sut mae cysylltu â'r tîm cefnogi. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gefnogaeth, gallwch gysylltu â'r tîm ar:

02920 406526 os ydych chi'n bwriadu astudio ar ein Campysau yng Nghaerdydd

02920 908010 is ydych chi'n bwriadu astudio ar ein Campysau yn y Fro

Neu e-bost;

Ymholiadau cyffredinol
ALN@cavc.ac.uk

Ymholiadau pontio
Transition@cavc.ac.uk

Nam ar y clyw
Os oes gennych chi nam ar y clyw ac os ydych chi eisiau i ni gysylltu â chi drwy neges destun, e-bostiwch ADY gyda'ch enw a rhif ffon i ALN@cavc.ac.uk

Cefnogaeth Lles

Cefnogi myfyrwyr i gael gwell lles emosiynol a chadernid.

Hwb ADY

Ardal gefnogaeth galw heibio i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau neu broblemau iechyd meddwl.

Cysylltu

Sut mae cysylltu â'r tîm cefnogi.