Cymorth Technoleg Gynorthwyol

Gallwn gynnig cefnogaeth i ddysgwyr sydd angen technoleg gynorthwyol er mwyn iddyn nhw gael dilyn eu cwrs astudio.

Mae'r coleg yn gallu darparu technoleg gynorthwyol amrywiol a hyfforddiant i ddysgwyr.
Ar ôl cael asesiad o angen gallwn roi amrywiaeth o dechnoleg i chi, fel y canlynol: 

  • Gliniaduron
  • Meddalwedd Read&Write - cliciwch fan hyn am astudiaeth achos
  • Allweddellau a llygod amgen.
  • Meddalwedd arbennig i ddysgwyr gyda Dyslecsia.
  • Dyfeisiadau chwyddo symudol.
  • Meddalwedd chwyddo a darllen sgrin.
  • Hyfforddiant ar ddefnyddio offer i'w botensial llawn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cefnogaeth Lles

Cefnogi myfyrwyr i gael gwell lles emosiynol a chadernid.

Cysylltu

Sut mae cysylltu â'r tîm cefnogi. 

Cymorth Technoleg Gynorthwyol

Gallwn gynnig cefnogaeth i ddysgwyr sydd angen technoleg gynorthwyol er mwyn iddyn nhw gael dilyn eu cwrs astudio.