Sylw i ysgolion

Lawrlwythwch rifyn diweddaraf Sylw i Ysgolion i gael gwybod mwy am eich cyn ddisgyblion a'u dyfodol

Mae Sylw i Ysgolion yn e-gylchlythyr sy'n cael ei greu gan Dîm Recriwtio Myfyrwyr Coleg Caerdydd a'r Fro er mwyn helpu i rannu'r newyddion diweddaraf, y straeon llwyddiant a diweddariadau gan CAVC. Mae ar gyfer staff addysgu a chynghorwyr gyrfaoedd ac mae Sylw i Ysgolion yn dangos esiamplau gwych o waith partneriaeth CAVC gydag ysgolion, yn ogystal â dathlu cyflawniadau rhagorol disgyblion y gorffennol ar eu siwrnai barhaus.

I gael e-gylchlythyr Sylw i Ysgolion e-bostiwch schools@cavc.ac.uk a gofyn am gael eich ychwanegu at restr bostio'r e-gylchlythyr.

Edrychwch mas am ein cyfrol newydd o Taflu Goleuni ar Ysgolion yn dod yn fuan yn 2020!