Ymgeisio nawr. Cychwyn ym mis Medi.

Rydyn ni ar-lein, yn derbyn ceisiadau ar gyfer mis Medi 2020 ac yma i'ch cefnogi o hyd.

Byddwch yn siŵr o gael dyfodol disglair yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro! Gallwch wneud cais am gwrs sy'n cychwyn fis Medi yma a bydd eich cais yn cael ei brosesu fel yr arfer.
Ar ôl i chi ymgeisio, bydd ein Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yn cysylltu â chi i drafod y cam nesaf. Os oeddech fod i sefyll arholiadau'r haf hwn, peidiwch â phoeni. Byddwn yn gweithio gyda chi ac yn anelu at gynnig lle ar y cwrs gorau i chi.
Bydd digonedd o gyfleoedd hefyd i gael cyngor a chyfarwyddyd am y cwrs sy'n addas i chi. Mae ein timau cyngor y coleg bob amser ar gael am sgwrs a bydd cyfle i siarad ag athrawon o'r meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt i gael atebion i'ch cwestiynau.
Felly chwiliwch am gwrs a phan fyddwch wedi dod o hyd i'r un cliciwch y botwm pinc Ymgeisio Nawr a bydd eich taith yn dechrau.
Ymgeisio nawr

Taith rithwir o amgylch ein Campws Canol y Ddinas

Er na allwch ymweld â ni ar hyn o bryd, rydym yn eiddgar i chi weld ein cyfleusterau o'r radd flaenaf.

I ddechrau arni, pam na ewch chi ar taith rith o amgylch ein Campws Canol y Ddinas. Troediwch y coridorau, edrychwch drwy'r ffenestri a cherddwch i mewn i ardaloedd dysgu i weld sut le ydyw.

Cadw Mewn Cysylltiad

Dilynwch ni ar Instagram, Youtube, Twitter, Facebook a chewch y diweddaraf gan CAVC. 

Unrhyw gwestiynau?

Cliciwch yma i weld ein hadran Cwestiynau Cyffredin.