Dyddiadau’r tymhorau

2019/20
Bydd bron ein holl gyrsiau llawn amser yn cael eu dysgu yn ystod y dyddiadau tymor isod ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/2020:

Tymor


Gweithgaredd


Dechrau


Gorffen

Tymor yr Hydref 2018 Wythnos groesawu 3ydd Medi 6ed Medi

Tymor yr hydref yn dechrau 3ydd Medi 20fed Rhag

Wythnos Adolygu 28ain Hyd 1af Tach

Gwyliau Nadolig – coleg wedi cau 23ain Rhag

6ed Ionawr 2020

Tymor y Gwanwyn 2019 Tymor y Gwanwyn 7fed Ionawr 3ydd Ebrill

Wythnos Adolygu 17eg Chwe 23ain Chwe

Gwyliau Pasg 6ed Ebrill 20fed Ebrill
Tymor yr Haf 2019 Tymor yr Haf 20fed Ebrill 26ain Meh

Wythnos Adolygu 25ain Mai 29ain Mai