Dyddiadau’r tymhorau

2020/21
Cyfnod
Gweithgaredd Cychwyn Diwedd
Tymor yr Hydref 2020 Wythnos Gynefino
1 Medi
11 Medi
Tymor yr hydref
14 Medi
18 Rhagfyr
Wythnos Adolygu 26 Hydref 30 Hydref
Gwyliau'r Nadolig - coleg ar gau
21 Rhagfyr 4 Ionawr 2021
Tymor y Gwanwyn 2021 Tymor y gwanwyn
5 Ionawr 
26 Mawrth
Wythnos Adolygu 15 Chwefror 19 Chwefror
Gwyliau Pasg
29 Mawrth 11 Ebrill
Tymor yr Haf 2021 Tymor yr Haf
12 Ebrill 25 Mehefin
Wythnos Adolygu 
31 Mai
4 Mehefin