Teuluoedd yn Dysgu Gyda'i Gilydd yn CAVC

Teuluoedd yn Dysgu Gyda'i Gilydd yn CAVC

Ydych chi’n barod i fentro ar siwrnai ddysgu gyffrous gyda’ch gilydd? Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o weithdai hwyliog, am ddim mewn lleoliadau amrywiol ledled Caerdydd ar gyfer teuluoedd, i ddatblygu sgiliau gyda’i gilydd mewn lleoliad pleserus a braf.  


Gweithdai Tymor yr Haf

Dyddiad

Gweithdy 

Lleoliad

14.6.18

9-10.30am

Stickman -  Cyfnod Sylfaen (3-7 oed)

(ar gyfer disgyblion a teuluoeddd yr ysgol yn unig)

Ysgol Gynradd Sant Cuthbert

20.6.18

10-11am ac 1-2pm

Wythnos Addysg Oedolion 

Sut i gadw eich plentyn yn ddiogel ar-lein ac apiau ar gyfer dysgu 

CAVC

Heol Dumball's

 

 

21.6.18

4-5pm

Wythnos Addysg Oedolion 

Stickman a’r goeden deulu 

CAVC

Heol Dumball's

 

27.6.18

9.30-11am

Stickman - Cyn-ysgol 

Canolfan Gymunedol Trebute    

6.7.18

9-10.30am

Gweithdy Teuluoedd

(ar gyfer disgyblion a teuluoeddd yr ysgol yn unig)

Ysgol Gynradd Santes Fair y Forwyn 

18.7.18

4-5.30pm

Stickman - Ffilm Deuluol a Sesiwn Gweithgarwch  

Canolfan Cyfryngau Loudoun

 

Cofrestrwch am le ar weithdy nawr

Am fwy o wybodaeth ac i archebu cysylltwch â’r Tîm Teuluoedd yn Dysgu Gyda’i Gilydd: E: families@cavc.ac.uk Ffôn: 02920 250 250