Dysgu yn y Gweithle

Dysgu yn y Gweithle

Cyrsiau byr a chyrsiau proffesiynol

Rydym yn cynnig ystod enfawr o gymwysterau proffesiynol rhan-amser sy’n ddelfrydol os ydych am astudio ochr yn ochr â’ch gwaith a’ch ymrwymiadau eraill. Gall y cymwysterau hyn wella eich gobaith o gael dyrchafiad swydd neu o newid gyrfa. Cynhelir y cyrsiau yn ystod y dydd a gyda’r hwyr mewn lleoliadau cyfleus. Rydym yn cynnig cyrsiau ym mhob peth o ILEX (Y Gyfraith) a Marchnata CIM hyd at Wasanaethau Fferylliaeth, Cynghori Personol, Gosod Trydanol a Hyfforddi Chwaraeon.

Gofynion ar gyfer diwydiant

Ar draws y Coleg rydym yn cynnig ystod o gymwysterau a chyrsiau sy’n gysylltiedig â gwaith. Gallwch wneud y cyrsiau hyn yn y Coleg gyda dysgwyr eraill o’ch diwydiant neu yn eich gweithle chi eich hunan pryd bynnag y bydd hynny’n gyfleus i chi.

Rydym yn cynnig ystod o gymwysterau i gwrdd â’r gofynion statudol yn y meysydd canlynol:

 • Manwerthu Alcohol
 • Busnes a Gweinyddu
 • Technegau Gwella Busnes
 • Gwasanaethau Glanhau a Chymorth
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid 
 • Peirianneg Drydanol 
 • Technolegau Amgylcheddol
 • Iechyd a Diogelwch
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Gwresogi ac Awyru
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Cadw Tŷ
 • TGCh
 • Eiriolaeth Annibynnol
 • Rheoli Heintiau mewn Amgylcheddau Gofal Iechyd
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Cludo Teithwyr a Chludo Nwyddau ar Lorïau
 • Diogelwch