Cyrsiau cychwyn gwanwyn i oedolion

Cyrsiau sydd â phwyslais gyrfaol AM DDIM i oedolion - Yn dechrau'r gwanwyn hwn

Gwnewch y peth iawn y gwanwyn hwn a dechreuwch un o'n cyrsiau sydd â phwyslais gyrfaol AM DDIM i oedolion!

Gydag amrywiaeth o gyrsiau ar gael, gallwch fod yn ôl mewn addysg yn gynt nag y tybiwch.

Rhan Amser 

Sgiliau Adwerthu
Paratoi i Addysgu

Rhan Amser - Academi Ddigidol

Cyflwyniad i’r Rhyngrwyd ac E-bost
Defnyddio Llwyfannau Rhwydweithio Cymdeithasol
Defnyddio Dyfeisiau TG Symudol
Dylunio Gwefan
Golygu delwedd
Meddalwedd Cyhoeddi Bwrdd Gwaith
Diogelwch TG ar gyfer Defnyddwyr
Taenlenni ar Waith
Meddalwedd Prosesu Geiriau