67.jpg

Rhannwch eich barn

Sylwadau, Awgrymiadau a Chanmoliaethau

Efallai y bydd yna adegau pan y byddwch yn dymuno ein canmol am wneud rhywbeth yn dda, neu efallai y byddwch gennych sylw yr hoffech i ni wybod amdanynt. Mae'r holl adborth yn ddefnyddiol wrth i ni gynllunio yn y dyfodol.

Os oes gennych gwyn gydag unrhyw ran o'r gwasanaeth yr ydych wedi ei dderbyn gan y Coleg; rydym yn gofyn yn y lle cyntaf i chi godi eich pryder(on) yn anffurfiol ac yn bersonol, gydag aelod o'r staff.

Rhowch rhywfaint o ystyriaeth i unrhyw gwyn dych chi'n gwneud drwy'r ffurflen hon. Rydym yn cymryd pob cwyn o ddifrif a byddwn yn delio â chwynion yn unol â gweithdrefnau cwynion y coleg. O ganlyniad, byddem yn disgwyl i unrhyw achwynydd sy'n cyflwyno eu pryderon drwy gyfrwng y ffurflen hon i fod yn gallu dangos tystiolaeth o'u pryderon.

Cwblhewch y ffurflen isod i wneud sylw, awgrym neu gŵyn am unrhyw ran o'r gwasanaeth yr ydych wedi'i gael gan Goleg Caerdydd a'r Fro.

Isod mae dolenni at ein Polisi a Gweithdrefnau Cwynion:

Polisi_Cwyno_a_Chanmol.docx

Gweithdrefnau_Cwyno_a_Chanmol.docx

Bydd eich manylion yn cael ei ddefnyddio i gysylltu efo chi ynglyn a'ch sylwadau. Fedrwch ddarllen ein hysbysiad preifatrwydd yma

Ffurflen Sylwadau, Awgrymiadau a Chanmoliaethau 


 Ffôn
 E-Bost
 Llythyr
 

Diolch am gymryd yr amser i gwblhau'r ffurflen yma. Bydd y wybodaeth uchod yn cael ei phasio i aelod o staff a byddwch yn clywed oddi wrthom cyn bo hir.