Prentisiaethau Iau

Prentisiaethau Iau

Mae Prentisiaethau Iau yn ffordd newydd unigryw o ddysgu a dechrau hyfforddi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Ym Mlynyddoedd 10 ac 11, mae pobl ifanc ar raglen Prentisiaeth Iau’n dod i’r coleg, yn hytrach na mynd i ysgol, bum diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor. Ar Brentisiaeth Iau cewch ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ac ennill cymwysterau’r diwydiant ar gyfer yr yrfa o’ch dewis yn y dyfodol. Ochr yn ochr â hyn byddwch yn astudio Saesneg a Mathemateg ac yn parhau i sefyll arholiadau TGAU yn y pynciau pwysig hyn ar gyfer unrhyw yrfa.

Mae’r rhaglenni unigryw hyn, sy’n cael eu cyllido ar y cyd gan Gyngor Dinas Caerdydd, ysgolion Caerdydd a Choleg Caerdydd a’r Fro, yn cynnig llwybr newydd sbon i bobl ifanc hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y dyfodol. Ein nod ni yw eich gwneud chi’n gyflogadwy ac yn barod i symud ymlaen i’ch cam nesaf – cwrs lefel uwch neu brentisiaeth yn yr yrfa o’ch dewis yn 16 oed.

Cynigir prentisiaethau Iau mewn ystod o feysydd gan gynnwys:

Gwallt a Harddwch, Adeiladu, Modurol, Gwasanaethau Cyhoeddus, Arlwyo a Lletygarwch.

Sut mae gwneud cais?
I wneud cais, mae’n rhaid i chi siarad gyda’ch Pennaeth Blwyddyn yn yr ysgol neu berson arweiniol ble rydych
chi wedi cofrestru i ddysgu ar hyn o bryd. Nid yw’r Coleg yn gallu derbyn ceisiadau uniongyrchol ar gyfer Prentisiaethau Iau – rhaid i bob ymgeisydd gael ei gyfeirio drwy’r ysgol neu’r lleoliad mae wedi’i gofrestru i ddysgu ynddo ar hyn o bryd.

Lawrlwythwch y daflen am ragor o wybodaeth yma nawr

JA_hair_Welsh.PNG

JA_Auto_Welsh.PNG