Nosweithiau Agored CAVC

Nosweithiau Agored

Darganfyddwch fwy am ein Cyrsiau sydd â Chanolbwynt Gyrfaol, Lefel A, Prentisiaethau, Cymwysterau Proffesiynol a Chyrsiau Addysg Uwch.

Ar gyfer yr holl gyrsiau:

Mae ein nosweithiau agored wedi gorffen ar gyfer y flwyddyn academaidd yma. Bydd y nosweithiau agored nesaf yn cymryd lle ym mis Tachwedd 2018. Os oes gennych diddordeb mewn cwrs, gwnewch gais ar-elin a chewch gwahoddiad i ddod i ddiwrnod cyflweliad. Os hoffech gael taith o’r campws e-bostiwch schools@cavc.ac.uk am ragor o wybodaeth am ein Diwrnodau Crwydro pob Dydd Mercher. 

Ar gyfer Cyrsiau Addysg Uwch:

Cyrsiau Creadigol

18fed Hydref 1-4pm yn unig, Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Cofrestrwch Ymlaen Llaw nawr!


Holl Gyrsiau Addysg Uwch

21ain Mawrth 4.30-7pm, Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Cofrestrwch Ymlaen Llaw nawr!