Cyrsiau yn Dechrau mis Ionawr 2019

Os ydych yn ystyried dechrau cwrs yn y flwyddyn newydd mae gennym nifer o gyrsiau rhan amser a llawn amser ar gael.  Efallai eich bod yn ystyried newid cyfeiriad neu efallai rydych eisiau dechrau astudio yn y Coleg ychydig yn hwyrach na’r disgwyl.  Mae’r rhestr isod yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau sy’n dechrau ym mis Ionawr 2019.  Cliciwch ar y cwrs i weld y manylion llawn.  Mae gennym lawer o gyrsiau llawn amser yn dechrau ym mis Ionawr felly nid yw hi’n rhy hwyr i ddechrau astudio yn y Coleg yn y flwyddyn academaidd hon.

Cyrsiau Llawn amser i gadawyr Ysgol (oed 16-19):

Sport Level 1

Health & Social Care Early Years and Childcare Level 1

Professional Cookery Level 2

Diploma in IT for Users Level 1