Canllaw i Eirdaon

Geirda i fynd gyda’ch cais

Ar gyfer y rhai cyrsiau bydd gofyn i chi ddod â gerida i’ch cyfweliad i gefnogi eich cais. Gall y geirda cael ei gyflawni gan eich athro neu athrawes, eich cyflogwr neu rhywun â all ddangos enghreifftiau o’ch gwaith/llwyddiannau i gefnogi eich cais am gwrs.

Rydym yn gallu derbyn geirda mewn ystod o ffyrdd. Fel enghraifft fedrwch lawrlwytho’r ffurflen geirda yma fel canllaw i helpu’r person sy’n darparu geirda ar eich cyfer.