Prentisiaethau Creadigol

Ydych chi wedi ystyried sut gallai cyflogi prentis creadigol fod o fudd i’ch busnes?

 - Dywed 96% o gyflogwyr sy’n cyflogi prentisiaid eu bod nhw’n fuddiol i’w busnes.

 - Dywed 72% o fusnesau fod cynhyrchiant wedi gwella o ganlyniad i gyflogi prentis, gyda’r prentis cyffredin yn cynyddu cynhyrchedd y busnes £214 yr wythnos. 

 - Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnig amrywiaeth eang o brentisiaethau a allai fod o fudd i’ch busnes.

 

Mae Prentisiaethau Creadigol wedi’u cynllunio i roi hyfforddiant mewn meysydd penodol o’r diwydiannau creadigol a diwylliannol.  Gall  myfyrwyr ymuno a gadael â’r cwrs coleg unrhyw bryd.

Beth yw prentisiaeth?

Mae prentisiaeth yn ffordd i bobl ifanc (neu oedolion sy’n dysgu) ennill cyflog wrth ddysgu mewn swydd go iawn, gan ennill cymhwyster go iawn a dyfodol go iawn.  Mae cyflogi prentisiaid yn helpu busnesau i feithrin eu dawn eu hunain drwy ddatblygu gweithlu brwdfrydig, medrus a chymwys. 

Mae yna dair elfen graidd yn perthyn i brentisiaethau:

 • Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol
 • Cymhwyster sy’n seiliedig ar wybodaeth
 • Sgiliau Hanfodol Cymru.  Mae’r sgiliau trosglwyddadwy hyn yn cynnwys Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)

Mae prentisiaeth yn swydd lefel mynediad gyda thâl sy’n cynnwys elfen o hyfforddiant.  Disgwylir i brentisiaid weithio gyda chyflogwr am o leiaf flwyddyn yn dysgu sut i wneud swydd go iawn.  Mae’n rhaid i brentisiaid fod dan 25 oed ar ddechrau’r brentisiaeth.

Mae’r fframweithiau sy’n cael eu cynnig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn cynnwys Digwyddiadau Byw a Hyrwyddo, Gweithredu Lleoliadau Diwylliannol, Theatr Dechnegol a Rheoli Celfyddydau Cymunedol.

Beth yw ymrwymiadau’r cyflogwr?

 • Talu o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth i’r prentis
 • Cefnogi’r prentis yn ystod y cyfnod hyfforddi
 • Darparu gwaith priodol a fydd yn caniatáu i’r prentis gasglu tystiolaeth ar gyfer eu portffolio
 • Caniatáu i’r prentis fynd i’r coleg unwaith y mis (neu’r lleiafswm presenoldeb sy’n ofynnol fel rhan o’r cwrs).
 • Cwrdd â’r aseswr gyda’ch prentis yn rheolaidd i drafod cynnydd.

Ers mis Ionawr 2011, mae cyflogwyr wedi adrodd bod eu prentisiaid creadigol wedi cyfrannu at feysydd fel:

 • Cefnogi digwyddiadau a phrosiectau
 • Datblygu marchnata cyfryngau cymdeithasol
 • Cefnogi mentrau marchnata
 • Targedu cynulleidfaoedd newydd
 • Cynorthwyo gyda chynhyrchu theatr dechnegol

Cliciwch yma i weld canllaw ymarfer gorau

Prentisiaethau Creadigol Llwyddiannus

Mae’r rhaglenni prentisiaethau creadigol, a ddyfeisiwyd gan yr Academi Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, ar gael ar hyn o bryd yn y meysydd a ganlyn - Digwyddiadau Byw a Hyrwyddo, Gweithredu Lleoliadau Diwylliannol, Theatr Dechnegol a Chelfyddydau Cymunedol.  Mae’r cyflogwyr sydd wedi cael budd o’r rhaglenni hyn yn cynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Motorpoint Arena, Canolfan Celfyddydau Chapter, CADW, Tîm Digwyddiadau Cyngor Rhondda Cynon Taf a Chanolfan Mileniwm Cymru. 

Ers mis Ionawr 2011, mae cyflogwyr wedi adrodd bod eu prentisiaid creadigol wedi cynorthwyo mewn meysydd fel:

 • Cefnogi digwyddiadau a phrosiectau
 • Datblygu marchnata cyfryngau cymdeithasol
 • Cefnogi mentrau marchnata
 • Targedu cynulleidfaoedd newydd
 • Cynorthwyo gyda chynhyrchu theatr dechnegol

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am y rhaglen brentisiaeth a sut i recriwtio prentis, cysylltwch â:

Helen Kingman ar 07706 008 700 - hkingman@cavc.ac.uk

Pauline Bowen – Cydlynydd Digwyddiadau Byw, Treftadaeth Ddiwylliannol ar 07976 123803 neu pbowen@cavc.ac.uk

Sarah Mair Hughes ar 02920 444 195 - Sarah.Hughes@ccskills.org.uk

 

CAVC_Appr_lowres.jpg QSA_Logo_no_background_resized.png