6.jpg

CSA

Cynghrair Sgiliau Ansawdd

Grŵp o ddarparwyr dysgu yn y gweithle yw Cynghrair Sgiliau Ansawdd ac mae’n cynnwys colegau a darparwyr hyfforddiant preifat ar draws De Ddwyrain Cymru. Mae Prentisiaethau Coleg Caerdydd a’r Fro yn bartner allweddol yn y consortiwm hwn sy’n darparu tua gwerth £5m o hyfforddiant o ansawdd uchel ar draws yr ardal.