Llogi Lleoliadau

Os ydych chi’n cynnal digwyddiad mewnol neu allanol, mae’r awyrgylch rydych yn ei gynnal ynddo’n gallu bod yn rhan hanfodol o sicrhau ei lwyddiant.

Mae ein hadeilad cyfoes, newydd sbon, yng nghanol dinas Caerdydd, ddau funud yn unig ar droed o orsaf drenau Canol Caerdydd.   

Mae ein hadain fusnes wych yn cynnwys 9 ystafell gyfarfod a 2 ardal grŵp ac mae’n gallu croesawu hyd at 80 o bobl mewn un ystafell. Hefyd, mae’n siâp perffaith i gynnal eich cynhadledd neu eich cyfarfod busnes nesaf. Fodd bynnag, os hoffech rywbeth ychydig yn wahanol, mae gennym hefyd ofod amrywiol arall ar gael, gan gynnwys:

  • Y Dosbarth – Bwyty o safon gyda golygfeydd cwbl drawiadol ar draws y ddinas, cogyddion proffesiynol, bar llawn a sgrin fawr                         
  • Urbasba – salon eang gydag ystafelloedd triniaeth proffesiynol, Jacuzzi a sawna 
  • Siop goffi     
  • Gofod theatr a pherfformio – gyda seddau i 100 a’i swyddfa docynnau ei hun                             
  • Atriwm mawr – gofod agored mawr yng nghanol yr adeilad                          

Chi sydd i ddewis sut rydych yn eu defnyddio! Ddim yn siŵr beth yn union rydych ei angen? Byddai aelodau ein tîm digwyddiadau wrth eu bodd yn trafod sut gallech ddefnyddio ein gofod unigryw i greu digwyddiad y bydd pawb yn ei gofio.

Cliciwch yma i archebu taith o amgylch y campws neu i ofyn i ni eich ffonio chi’n ôl

Os ydych chi’n gwybod beth yn union rydych chi ei angen, llenwch ein ffurflen archebu a byddwn yn eich ffonio’n ôl yn fuan (rydym yn deall y gall eich gofynion newid ychydig ond bydd y wybodaeth isod yn galluogi i ni wirio argaeledd ystafell i ddiwallu eich anghenion).

Cofiwch, er mwyn archebu Y Dosbarth neu Urbasba, cliciwch ar y dolenni.

Booking form:


 Flip Chart
 Pen & Phapur
 Lwp Clywed
 Dim o'r Uchod
 

Gosodiad yr Ystafell: