Cyllid

Cyllid

Mae nifer fawr o gwmnïau wedi elwa eisoes o gyrsiau sy’n cael eu cyllido’n rhannol neu’n llawn drwy Goleg Caerdydd a’r Fro. Mae cyfleoedd a ffrydiau cyllido’n newid yn aml ond mae ein Hymgynghorwyr Datblygu Busnes penodol ni wrth law i’ch cynghori chi ynghylch beth yn union sydd ar gael i’ch cwmni efallai.  

Newydd – Cyllid Upskilling@work

Mae Upskilling@Work yn drefn gyllido a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru. Mae’n rhan o weithrediaeth ledled Cymru sy’n ceisio gwella sgiliau a chynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, gan ddarparu cyfleoedd i gyflogwyr ennill cymwysterau wedi’u hachredu ar gyfer eu gweithle.                      

Mae cyllid ar gael ar gyfer cyrsiau NVQ Lefel 1-5 yn y meysydd canlynol:

- Iechyd a Gofal Cymdeithasol

- Gwasanaethau Cwsmeriaid

- Gweinyddu Busnes

- Gwasanaethau Cefnogi Cyfleusterau

- Lletygarwch ac Arlwyo

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio gyda busnesau o bob maint ac o bob diwydiant er mwyn darparu cynlluniau hyfforddi pwrpasol i fodloni gofynion busnes.

 

UpskillingWork-Logo.jpg            ESF-logo.jpg

Cysylltwch â ni:

I gael rhagor o wybodaeth am sut gall Upskilling@work neu opsiwn arall helpu eich busnes chi, ffoniwch 02920 250350 neu e-bost business@cavc.ac.uk neu llenwch eich manylion isod.


 

*Swm y cyllid yn dibynnu ar faint y busnes