Manteision i’ch busnes

Manteision i’ch busnes

Mae llawer o sôn am fanteision hyfforddiant – denu’r bobl orau i’ch busnes; gwella ymgysylltiad staff, morâl y staff a’r gallu i gadw staff; rhoi hwb i gynhyrchiant a pherfformiad unigolion a’r busnes; galluogi mantais gystadleuol i gefnogi twf busnes a chynyddu elw yn gyffredinol.                   

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio gyda miloedd o gyflogwyr ledled Cymru, y DU a thu hwnt er mwyn cyflwyno hyfforddiant a datblygiad gweithlu arbenigol a theilwredig, gan gefnogi busnesau i elwa o fanteision buddsoddi.

Lawrlwytho ein llyfryn Atebion Cyflogwyr:

Llyfryn-Cymraeg.pdf

Llyfryn-Saesneg.pdf

Dyma rai o’r cyflogwyr sy’n bartneriaid i ni:

Grŵp Gwalia, The Principality, Andrew Wilson Motors, BAMC, Blues Electrical, Gleision Caerdydd, Cyngor Sir Caerdydd, Coca Cola, CS Boxall, Dŵr Cymru, Eversheds, Ford, Heatforce, Kingfisher Developments, MoreTraining, Nationwide Crash Repair, Ymddiriedolaethau’r GIG, Panasonic, Solar Heating Wales Ltd, Sure Start, United Utilities, Cyngor Bro Morgannwg, Wales and West Utilities, Llywodraeth Cymru

Cysylltu â ni:

Os hoffech ddechrau elwa o fanteision hyfforddi heddiw, mae ein hymgynghorwyr datblygu busnes ar gael i gynnig cyngor ynghylch y ffordd orau ymlaen ar gyfer eich busnes. Ffoniwch ni ar 02920 250 350, e-bost business@cavc.ac.uk neu llenwch eich manylion isod a byddwn yn cysylltu â chi’n fuan.