Ein Safleoedd

Ein Safleoedd

Mae gan Coleg Caerdydd a'r Fro safleoedd a chanolfannau o arbenigaeth ar draws Caerdydd a'r Fro. 

Rydym yn trawsnewid addysg ac hyfforddiant ar draws y rhanbarth - gyda ffocws ar sicrhau y cyfleusterau ac amgylchoedd addysgu gorau i unigolion, y gymuned, cyflogwyr ac i'r dyfodol. 

Gweler isod am restr o'n safleoedd  - cliciwch ar bob safle am fwy o wybodaeth, mapiau a chyfeiriadau.

Am ymholiadau cyffredinol am y safleoedd a chyfleusterau: 02920 250 250 info@cavc.ac.uk

Er mwyn llogi cyfleusterau yn CAVC:  02920 250 350 venuehire@cavc.ac.uk

Caerdydd

Campws Canol y Ddinas

Lleolir y campws yma yng nghalon Dinas Caerdydd - dim ond 5 munud ar droed o Orsaf Caerdydd Canolog. Ceir ein hadeilad newydd sbon a agorwyd gan Brif Weinidog Cymru yn Hydref 2015. Mae hefyd yn cynnwys ein canolfannau arbenigol sydd o few 5 munud o'r brif adeilad yma.  

ccc-thumb.jpg

Campws Canol y Ddinas

Prif hwb y campws, gan gynnwys nifer o gyfleusterau addysgu arbenigol a chyfleusterau i'r gymuned gan gynnwys bwyty The Classroom salon a sba Urbasba, theatr, siop goffi, siop fwyd a mwy.

auto-centre-thumb.jpg

Canolfan Fodurol

Drws nesaf i'r brif adeilad. Mae'n cynnwys 3 adeilad ac yn un o'r fwyaf o'i fath - gyda chyfleusterau arbenigol i ddysgwyr a'r diwydiant. 

cctc-small.jpg

Canolfan Adeiladwaith

Mae'r Ganolfan Adeiladwaith fawr tma yn darparu cyfleusterau hyfforddiant arbenigol i'r diwydiant ac yn 5 munud wrth gerdded o'r brif gampws. 

DR2-thumb.png

Canolfan Gwasanaethau Adeiladu [DR2]

Mae'r Ganolfan yma gyferbyn â'r brif adeilad ac yn darparu hwb arbenigol i hyfforddiant yng Ngwasanaethau Adeiladu. 

 

coopers_yard_thumb.jpg

Canolfan Gwasanaethau Canolog [Iard y Cowper]

Nid campws addysgu yw hon, ond yn hytrach canolfan ar gyfer nifer o'n gwasanaethau canolog megis Adnoddau Dynol. Lleolir ar Heol Curran ac yn 5 munud ar draed o'r brif adeilad a Gorsaf Caerdydd Canolog. 

 

Safleoedd eraill yng Nghaerdydd

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro hefyd yn weithredol ar safleoedd eraill yng Nghaerdydd.

gdp-030L.jpg

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Cartref Chwaraeon CAVC– hwb i gyrsiau chwaraeon a chlybiau Chwaraeon.

Eastern_Community_Campus_Thumbnail.jpg

Campws Cymunedol Eastern

Campws newydd sbon gwerth miliynau o bunnoedd i ddarparu cyfleusterau eithriadol ar gyfer addysgu a dysgu rhagorol i bobl ifanc ledled rhanbarth Dwyrain Caerdydd.

 

Bro Morgannwg

Mae'r Coleg wedi cael cartref yn Y Barri am dros 50 mlynedd - yn cefnogi unigolion, cyflogwyr a'r gymuned ar draws y sir. 

colcot-road-small.jpg

Campws Y Barri

Wedi'i lleoli ar Heol Colcot, mae'r campws fawr yma yn cynnwys cyfleusterau addysgu am amrediad eang o gyrsiau, ynghyd â chyfleusterau i'r gymuned gan gynnwys Bwyty Morgannwg ac Academi Gwallt a Harddwch Urbasba.

icat-small.jpg

Canolfan Ryngwladaol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod [ICAT] 

Mae'r ganolfan eiconig yma yn darparu canolfan arbenigol ar gfyer y diwydiant Awyrofod - gan hyfforddi unigolion a gweithio gyda chyflogwyr ar draws y sector yng Nghymru, y DU a ledled y byd.