Cystadleuaeth papur newydd 2016

Trydarwch @cavc i ennill iPad!

Ein papur newydd yw’r peth perffaith i’w ddarllen yn yr haf. Rhowch lun ohonoch chi neu eich ffrind yn darllen ein papur newydd yn eich lleoliad o ddewis. Sicrhewch eich bod yn tagio @CAVC. Bydd yr unigolyn gyda’r ymgais fwyaf creadigol yn ennill iPad.

Papur-newydd-clawr.jpg

 

Telerau ac amodau:

Mae’n rhaid i chi dagio @CAVC yn eich ymgais i ennill. Un ymgais i bob defnyddiwr Twitter yn unig. Danfonir yr wobr am ddim i gyfeiriadau yn y DU yn unig. Rhaid cyhoeddi ymgeision ar Twitter. Rhaid gyrru ymgeision erbyn 02.09.16. Dewisir yr enillydd ar 03.09.16 a chysylltir â hwy yn fuan wedi hyn. Cyhoeddir yr enillydd hefyd ar Twitter.