Our News

6 January 2017

Myfyrwyr Moduro Coleg Caerdydd a’r Fro’n cael bargen ar olwynion ar ffurf car newydd gan y gwerthwr ceir Carbase

Bydd myfyrwyr moduro Coleg Caerdydd a’r Fro'n gallu gweithio gyda’r dechnoleg cerbydau ddiweddaraf diolch i gar newydd sydd wedi cael ei roi iddynt i ymarfer eu sgiliau arno.                

Mae’r Ford Focus Titanium X TDC1 wedi cael ei roi gan Carbase o Weston Super Mare fel rhan o gynnig arbennig sy’n cynrychioli gwerth gwych i CCAF. Bydd yn nodwedd barhaol nawr yng Nghanolfan Foduro fodern y Coleg ar Heol Dumballs yng Nghaerdydd.

Mae CCAF yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau a phrentisiaethau moduro llwyddiannus gan weithio gyda cherbydau ysgafn neu drwm, neu alluogi pobl i ddod yn arbenigwyr ar drwsio neu ailorffen cerbydau. Mae’r Ganolfan Foduro benodol yn cynnwys offer llawn gyda chyfleusterau diweddaraf y diwydiant ac offer wedi’i greu’n arbennig, er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr yn cael profiad realistig o’r diwydiant moduro cyn iddynt ddechrau ar yr yrfa o’u dewis.   

“Mae Carbase wedi darparu gwasanaeth rhagorol o ran cyflwyno cerbyd o werth ac ansawdd anhygoel a diwallu anghenion yr Adran Foduro a CCAF,” dywedodd y Darlithydd Moduro Nik Ions. “Mae’r ychwanegiad newydd yma at ein fflyd bresennol a helaeth ni o gerbydau hyfforddi modern yn mynd i roi cyfle gwych i’n dysgwyr ni i gyd i gael profiad uniongyrchol o’r technolegau diweddaraf mewn cerbydau modern.                                                             

“Mae’r math yma o fuddsoddiad yn hanfodol i sicrhau ein bod ni, fel coleg, yn parhau i ddatblygu sgiliau bywyd real ein cymuned o ddysgwyr, er mwyn sicrhau eu bod yn meithrin gwybodaeth a sgiliau modern ac i’w paratoi ar gyfer gweithleoedd modern.” 

Dywedodd Swyddog Gwerthiant Gweithredol Carbase, Neil Manville: “Mae Coleg Caerdydd a’r Fro’n prynu am sicrwydd. Rydyn ni fel gwerthwyr yn rhan o gynllun BuySure yr RAC ac mae’n bleser cael rhoi cerbyd modern i fyfyrwyr y Coleg er mwyn eu helpu nhw i ddysgu sgiliau newydd.”