(o’r chwith i’r dde) mae Ioan Harris, Scott Pearce a Jasmine Hacker-Jones

Our News

15 December 2016

Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro’n bencampwyr jiwdo

Mae myfyrwyr o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi cael llwyddiant ysgubol ym Mhencampwriaethau Jiwdo Caeëdig Cymru yn ddiweddar.       

Enillodd Jasmine Hacker, myfyrwraig Chwaraeon Lefel 3 16 oed o Faesteg, fedalau aur mewn tri chategori pwysau gwahanol - Cadet Dan 52kg, Iau Dan 52kg ac Iau Dan 57kg. Hefyd enillodd fedal arian yn y categori Hŷn Dan 57kg.

“Roedd yn dda iawn – fe wnes i fwynhau’n fawr,” dywedodd Jasmine. “Rydw i wedi bod yn cymryd rhan mewn jiwdo er pan oeddwn i’n bedair oed ac fe fyddwn i’n hoffi mynd ymlaen i’w wneud yn broffesiynol ac i hyfforddi. Bydd fy nghwrs i’n fy helpu i gyda fy ngyrfa yn y dyfodol.”

Mae Jasmine hefyd wedi ennill medal aur ym Mhencampwriaethau Prydain ac yn Nhwrnamaint y Gymanwlad a hefyd arian yng Ngemau Ysgolion y DU. Mae’n Rhif 1 yng Nghymru yn y categori Cadet 52kg ac yn ddegfed yn y DU. 

Enillodd y myfyriwr Chwaraeon Lefel 3 deunaw oed o Abertawe, Josh O’Connor, aur dwbl yn y categorïau Hŷn 73kg ac Iau 73kg.

Hefyd enillodd Scott Pearce, 17 oed o Gaerdydd, aur dwbl yn yr Iau Dan 66kg a’r Hŷn Dan 66kg. Mae Scott wedi bod yn bencampwr Cymru bum gwaith ac mae’n Rhif 1 yng Nghymru Dan 21 oed yn ei gategori pwysau. Hefyd cafodd ei raddio’n ail yn y DU nes iddo symud i ystod oedran newydd eleni – ac mae bellach yn wythfed yn y DU.

“Mae wedi bod yn grêt,” dywedodd Scott, sy’n astudio Lefel A mewn TG ac Addysg Gorfforol yn CCAF. “Fe wnes i ddechrau pan oeddwn i’n wyth oed gan fod fy ffrindiau i i gyd yn cymryd rhan ac fe es i i gadw cwmni iddyn nhw, ond wedyn dal ati.”

Mae Ioan Harris yn astudio Lefel A yn CCAF hefyd, mewn Mathemateg ac Addysg Gorfforol. Mae’r bachgen 16 oed o Faesteg yn bencampwr Cymru bum gwaith yn ei gategori hefyd ac eleni enillodd fedal arian ym Mhencampwriaethau Prydain a medal efydd yn y Gemau Ysgolion.                              

“Rydw i’n teimlo ei bod wedi bod yn flwyddyn o gyflawniadau gwych,” dywedodd Ioan. “Fe fyddwn i wedi gallu gwneud ychydig bach mwy ond rydych chi bob amser yn mynd i deimlo felly. Bydd y cwrs rydw i’n ei wneud yn y Coleg yn fy helpu i gyda fy ngyrfa oherwydd fe fyddwn i’n hoffi bod yn broffesiynol ac yn hyfforddwr.” 

Mae amrywiaeth CCAF o gyrsiau Chwaraeon yn cynnwys pob agwedd ar chwaraeon, o chwaraeon a gwyddoniaeth ymarfer i berfformiad a rhagoriaeth a thrwodd i reoli hamdden. Mae’r cyrsiau i gyd wedi’u lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn Lecwydd, sy’n cynnwys cyfleusterau cwbl fodern, gan gynnwys campfa fawr, stiwdios ffitrwydd, cae 3G a thrac athletau.