Our News

10 December 2018

Jasmine, myfyrwraig o CAVC, yn mynd i India i gynrychioli Cymru yn Olympiad y Cogyddion Ifanc 2019

Mae myfyrwraig Lletygarwch Lefel 2 yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Jasmine Jones, yn mynd i India i gynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ryngwladol fawreddog i gogyddion ifanc – Olympiad y Cogyddion Ifanc Rhyngwladol 2019.

Yn dilyn cystadleuaeth fewnol ymhlith dysgwyr Lletygarwch y Coleg, dewiswyd Jasmine. Roedd y myfyrwyr wedi meddwl am bryd o fwyd gan ddefnyddio basged arbennig o gynhwysion.                    

Yn ymuno â Jasmine, sy’n 17 oed ac yn dod o Bontyclun, bydd Cogydd Ddarlithydd CAVC, John Crockett, a fydd yn gweithredu fel mentor pan fyddant yn hedfan allan yn y Flwyddyn Newydd. Bydd Jasmine a John yn cael eu noddi gan Gymdeithas Perchnogion Gwestai Caerdydd sydd wedi noddi prentis CAVC, Alex James, yn flaenorol yn 2018, a’r fyfyrwraig Amy Hoskins yn 2017, pan wnaethant gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

“Rydw i wedi ennill y gystadleuaeth yma yn y Coleg i fynd i India,” dywedodd Jasmine. “Mae’n brofiad anhygoel ac yn gyfle gwych i gael gwybodaeth a phrofiad a chyfarfod ffrindiau newydd a gwneud cysylltiadau yn y diwydiant.          

“Rydw i’n nerfus ond mae’n mynd i fod yn gyfle gwych ac rydw i am wneud fy ngorau i fynd mor bell â phosib yn y gystadleuaeth.

“Fe hoffwn i ddweud diolch yn fawr wrth Gymdeithas Perchnogion Gwestai Caerdydd am ei nawdd hael ac am roi’r cyfle yma i mi. ’Fyddai hyn ddim yn bosib o gwbl heb eu cefnogaeth nhw ac felly rydw i’n benderfynol o wneud yn dda.”

Ychwanegodd Cogydd Ddarlithydd CAVC a mentor Jasmine, John Crockett: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn mynd i India i Olympiad y Cogyddion Ifanc 2019 ac mae’n fraint fawr. Fe hoffwn i ddiolch hefyd i Gymdeithas Perchnogion Gwestai Caerdydd.”

Dywedodd Eric Couturier, Dirprwy Bennaeth Arlwyo, Lletygarwch a Gweithgynhyrchu Bwyd y Coleg: “Bydd hwn yn gyfle i newid ei bywyd i  Jasmine. Bydd yn arddangos ei sgiliau, ei chreadigrwydd a’i dawn ymhlith rhai o gogyddion ifanc gorau’r byd a bydd yn brofiad rhagorol. Mae pawb yn CAVC yn dymuno’r gorau iddi.”

Dywedodd Is Gadeirydd Cymdeithas Perchnogion Gwestai Caerdydd, Karen Matthews: “Dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i Gymdeithas Perchnogion Gwestai Caerdydd noddi Olympiad y Cogyddion Ifanc. Mae’n bleser gallu parhau â’r berthynas yma gyda’r Coleg.                          

“Fel cymdeithas, rydyn ni wedi ymrwymo i ddenu pobl ifanc dalentog i’n diwydiant ni ac rydyn ni’n teimlo bod y gystadleuaeth goginio ryngwladol yma’n llwyfan gwych i fyfyrwyr coginio ifanc arddangos eu sgiliau a rhoi Cymru’n gadarn ar fap y cogyddion.                   

“Rydyn ni’n gwybod y bydd yn brofiad bythgofiadwy i Jasmine ac yn gobeithio y bydd ei phrofiadau’n cyfrannu at ddenu pobl ifanc eraill i yrfa mewn arlwyo fel yn ystod y blynyddoedd blaenorol ac, yn y tymor hir, helpu Coleg Caerdydd a’r Fro i sefydlu cyflenwad o gogyddion talentog, y mae angen dybryd amdano ar hyn o bryd.”