Our News

28 July 2017

Gwersylloedd Haf Coleg Caerdydd a’r Fro i ddylunwyr gemau, arbenigwyr gwallt a harddwch a pheirianwyr robotig addawol

Meddwl am yrfa fel dylunydd gemau, arbenigwr gwallt a harddwch neu beiriannydd robotig? Dewch draw i Wersylloedd Haf Coleg Caerdydd a’r Fro i gael gwybod mwy

Drwy gydol yr haf mae’r Coleg yn cynnal cyfres o Wersylloedd Haf arbennig i ieuenctid 11 i 16 oed. Mae’r gwersylloedd yn para am uchafswm o wythnos a’r nod yw cynnig ffordd hwyliog o gyflwyno pobl ifanc i sylfeini TG, gwallt a harddwch a pheirianneg.                    

Mae CCAF newydd gynnal ei Wersyll Twrnamaint Technoleg cyntaf yn Academi risual Microsoft ar ei Gampws yng Nghanol y Ddinas. Cafodd y bobl ifanc yn y gwersyll gyfle i ddylunio eu gêm gyfrifiadurol eu hunain, gweithio mewn timau ar raglennu systemau, a hefyd creu hysbyseb ar gyfer y gêm ac roeddent yn ei chynnig wedyn i’r beirniaid. Bydd Gwersyll Twrnamaint Technoleg arall yn cael ei gynnal ym mis Awst.

Ar gyfer y rhai sydd eisiau dilyn yn ôl troed Zoella yn hytrach na Shigeru Miyamoto, mae Gwersyll Gwallt a Harddwch ar gael. Bydd hwn yn gyfle i bobl ifanc fod yn greadigol a dysgu am dechnegau colur a gwallt newydd gydag arbenigwyr diwydiant CCAF, gan roi sylw i amrywiaeth o steiliau, gweithdai a hyd yn oed colur theatrig yn salon urbasba cwbl fodern y Coleg.                          

Neu gallwch greu eich robot eich hun yng Nghanolfan Ryngwladol enwog CCAF ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT) ym Maes Awyr Caerdydd. Bydd y Gwersyll Roboteg yn cynnwys wythnos o weithgareddau gwyddoniaeth a thechnoleg gan ddarparu cyfleoedd i astudio byd peirianneg. Bydd yr ieuenctid 11 i 14 oed yn y gwersyll hwn yn cael cyfle i adeiladu eu robot eu hunain, ei reoli gyda Bluetooth a defnyddio BBC Microbit i ddod â char robotig yn fyw.

 

Gwersyll Twrnamaint Technoleg

Oedran: 11-14

7fed-10fed Awst

£100

 

Gwersyll Gwallt a Harddwch

Oedran: 11-16

7fed-10fed Awst

£80

 

Gwersyll Roboteg            

Oedran: 11-14

7fed-11eg Awst

14eg-18fed Awst

£105

 

Am fwy o fanylion neu i archebu lle ewch i http://cavc.ac.uk/en/about-us/cavc-summer-camps-2017/