Our News

9 January 2017

Coleg Caerdydd a’r Fro’n lansio canolfan Lefel A newydd yn Shanghai

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi lansio Canolfan Shanghai newydd Coleg Caerdydd a’r Fro i gynnig darpariaeth Lefel A yn y ddinas Tsieineaidd lwyddiannus.

Yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â’r Grŵp Addysg Yi Jin, bydd y Ganolfan yn cynnig Rhaglen Lefel A tair blynedd a bydd y flwyddyn olaf wedi’i lleoli ar Gampws Canol y Ddinas nodedig y Coleg yng Nghaerdydd. Bydd y rhaglen yn cynnwys addysgu arloesol dros Skype gan ddarlithwyr CCAF yng Nghaerdydd a hefyd rhyngweithio â myfyrwyr a dosbarthiadau yn y DU. Hefyd bydd myfyrwyr Shanghai yn mwynhau ‘Rhaglenni Astudio Yn Ystod y Tymor’ yn y DU, gan ddarparu profiadau diwylliannol cyfoethog ac elwa o gyfleoedd am gyfweliadau mewn amrywiaeth o brifysgolion yn y DU.

Cyhoeddwyd y bartneriaeth yn ffurfiol mewn seremoni lofnodi uchel ei phroffil a gynhaliwyd yn Shanghai ar 6ed Rhagfyr 2016. Yn bresennol yn y seremoni roedd Prif Weithredwr Coleg Caerdydd a’r Fro Mike James, yr Is Bennaeth Mary Kent a Francois Gao, Prif Weithredwr Grŵp Addysg Yi Jin.

“Mae Yi Jin wedi bod yn eithriadol broffesiynol a rhagweithiol yn eu gwaith gyda ni ac rydyn ni’n hynod falch o fod yn gweithio gyda phartneriaid mor arloesol a gweithgar,” dywedodd Prif Weithredwr CCAF, Mike James. “Rydyn ni’n gweld y bartneriaeth yma fel cydweithrediad cryf, gyda’n safonau uchel ni mewn ansawdd ac arferion dysgu arloesol yn ategu arbenigedd lleol Yi Jin mewn addysg a phresenoldeb yn Shanghai ac mewn rhanbarthau eraill yn Tsieina.”

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn un o’r colegau Addysg Bellach mwyaf yn y DU, wedi’i leoli yng nghalon prifddinas Cymru. Bob blwyddyn mae’n darparu addysg a hyfforddiant i fwy na 30,000 o unigolion ac mae’n rhan o grŵp anrhydeddus Collab Group.