Coleg Caerdydd a'r Fro yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Addysg Bellach fawreddog TES

12 February 2016

Coleg Caerdydd a'r Fro yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Addysg Bellach fawreddog TES

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Addysg Bellach Times Educational Supplement (TES) am ei waith gyda chyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae'r gwobrau blynyddol yn nodi cyflawniadau darparwyr AB gorau yn y DU. Mae'r Wobr Ymgysylltu â Chyflogwyr yn cydnabod colegau a sefydliadau addysg bellach sy'n mynd y filltir ychwanegol i sicrhau eu bod yn cyflwyno dulliau strategol ac arloesol o gyflawni anghenion datblygu gweithlu cyflogwyr. Mae'r Coleg yn un o dim ond pedwar coleg yng Nghymru i gyrraedd y rhestr fer.

Dywedodd Paul Kift, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes CAVC: “Roeddem yn falch iawn i glywed ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr TES. Mae'r Coleg yn falch iawn o’r gwobrau a enillwyd yn ddiweddar o fewn Cymru am y gwaith y mae'n ei wneud mewn partneriaeth â busnes, felly mae cael cydnabyddiaeth gan gyhoeddiad mor amlwg â TES, ar sail y DU gyfan, yn anrhydedd enfawr.

"Mae'r enwebiad yn adlewyrchu ymroddiad, arbenigedd ac uchelgais pawb yn y Coleg sy'n gweithio'n ddiflino i sicrhau bod ein darpariaeth o ansawdd uchel, ac yn arloesol er budd y cyflogwyr dyn ni’n cynorthwyo yn y rhanbarth, a thu hwnt.”