Gwobrau

Gwobrau

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro’n falch o fod wedi derbyn nifer o wobrau a gydnabyddir yn genedlaethol, a chyrraedd rhestr fer sawl gwobr, gan gynnwys Gwobr Beacon AoC. Mae rhestr lawn o’r Gwobrau i’w gweld isod:   

2017

Gwobrau’r Coleg 

 • Gwobr Beacon AoC am Hybu a Darparu Prentisiaethau   
 • Enillydd y categori Addysgu – Gwobrau Bywyd Caerdydd
 • Enillydd y categori Bwyty am Y Dosbarth - Gwobrau Bywyd Caerdydd
 • Rhuban Coleg yr AA am Y Dosbarth

Ar y rhestr fer/enwebwyd 

 • Categori Gwasanaethau Busnes - Gwobrau Bywyd Caerdydd

2016

Gwobrau’r Coleg

 • Darparwr Addysg Uwch y Flwyddyn Cymru – Y Ganolfan Genedlaethol ar gfyer Amrywiaeth
 • Coleg y Flwyddyn - Gwobrau Partneriaeth Busnes ac Addysg Insider Cymru     
 • Effaith Economaidd - Gwobrau Partneriaeth Busnes ac Addysg Insider Cymru     
 • Dylunio Drwy Arloesi - RICS
 • Darparwr Hyfforddiant y Flwyddyn a Gyllidir – Gwobrau Cyflenwyr y Ganolfan Gyswllt 
 • Gwobr Pensaernïaeth Cymru i Gampws Canol y Ddinas – Y Gymdeithas Frenhinol o Benseiri yng Nghymru           

Gwobrau’r Myfyrwyr

 • Nadia Hadjali, Myfyriwr Trin Gwallt y Flwyddyn y DU – Y Cyngor Trin Gwallt
 • Lauretta Hughes, Myfyriwr Mynediad i Addysg Uwch y Flwyddyn Agored Cymru
 • Danielle Halford, Myfyriwr Parod am Yrfa y Flwyddyn y DU Syr Winfried Bischoff  

Ar y rhestr fer/enwebwyd 

 • Gwobr Beacon AoC – Addysgu Ymarferol a Dysgu Ymarferol     
 • James Donaldson, Cyflogai AB y Flwyddyn - Y Ganolfan Genedlaethol ar gfyer Amrywiaeth
 • Coleg AB y Flwyddyn - Gwobrau Addysg Bellach TES     
 • Gwobrau Partneriaeth Busnes ac Addysg Insider Cymru – Gwobr Proses Newydd, Datblygu Pobl a Phartneriaeth   
 • Ymgyrch Hysbysebu Orau - Gwobrau Marchnata Cymru
 • Darparwr Hyfforddiant y Flwyddyn - Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol    

2015

Gwobrau’r Coleg

 • Coleg y Flwyddyn - Gwobrau Partneriaeth Busnes ac Addysg Insider Cymru     

Gwobrau’r Myfyrwyr

 • Caroline Read, Myfyriwr Mynediad i Addysg Uwch y Flwyddyn Agored Cymru
 • Caroline Read, Dysgwr y Flwyddyn - Gwobrau Colegau Cymru

Ar y rhestr fer/enwebwyd 

 • Arloesi mewn AB - Gwobrau Colegau Cymru
 • Hybu Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Gwobrau Colegau Cymru