CAVC Gwersylloedd Haf 2017

Gwersylloedd Haf 2017

Mae’r ysgol wedi cau! Felly beth am gymryd rhan yr haf yma yn amrywiaeth gyffrous CAVC o Wersylloedd Haf. Mae rhywbeth i bawb!

Gwersyll Roboteg

Wythnos o weithgareddau Gwyddoniaeth a Thechnoleg cyffrous i ieuenctid 11 i 14 oed. Cyfle i edrych o gwmpas ac archwilio’r dechnoleg ar flaen eich bysedd. Wedi meddwl erioed sut mae’n gweithio? Cyfle cyffrous i blant gymryd rhan ym myd peirianneg yng Nghanolfan Awyrofod Ryngwladol Coleg Caerdydd a’r Fro. Cewch wneud eich robot eich hun ac wedyn ei reoli gyda Bluetooth! Gan ddefnyddio’r BBC Microbit, byddwch yn archwilio byd peirianneg gan ddod â char robotig yn fyw.

Oedran: 11-14

Hyd: 1 wythnos, Llun i Gwener

Pris: £105 yr wythnos*

Dyddiadau: 7th – 11th Awst and 14th – 18th Awst

Amser: 9:30am – 3:30pm

Lleoliad: ICAT – Canolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod – Y Rhws CF62 3DP

Dewch â phecyn bwyd gyda chi i ginio bob dydd

Bwciwch le ar un o’n Gwersylloedd Haf

Os yw eich plentyn yn bodloni unrhyw un o'r meini prawf canlynol,  gallai ef/hi fod yn gymwys i gael lle am ddim ar y gwersyll hwn:

 

1.         Mae eich plentyn yn byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf

2.         Mae'r plentyn yn blentyn sy'n derbyn gofal (bydd angen i’ch plentyn fod yn blentyn sydd wedi bod yn derbyn gofal gan awdurdod lleol am fwy na thri mis)

3.         Mae'r plentyn yn cael prydau ysgol am ddim

4.         Mae'r plentyn yn brif ofalwr aelod o'r teulu

5.         Y plentyn fyddai’r 'aelod cyntaf o’r teulu' i fynd i'r Brifysgol (heb rieni na frodyr neu chwiorydd  sydd wedi astudio mewn Prifysgol?)

 

Os yw eich plentyn yn bodloni o leiaf un o'r meini prawf uchod ac rydych eisiau archebu lle iddo ef/iddi hi ar y Gwersyll Roboteg, cysylltwch â ni ar 01446 725 003 neu e-bostiwch events@cavc.ac.uka byddwn yn anfon y gwaith papur angenrheidiol i chi wneud cais am le am ddim.

Gwersyll Twrnamaint Technoleg

Cyfle i gynllunio eich gêm gyfrifiadurol eich hun! Pwy fydd y cymeriadau? Sawl lefel fydd yn y gêm? Chi sydd i benderfynu! Byddwch yn defnyddio meddalwedd creu gemau ar dabledi Microsoft i weithio mewn timau bach i greu gêm o’ch dewis chi. Byddwch yn cael cyfarwyddyd i ddylunio pob elfen o’ch gêm o’r dechrau un (gan ddefnyddio systemau rhaglennu llusgo a gollwng sylfaenol wedi’u hadeiladu ar feddalwedd gemau). Bydd cyfle i greu hysbyseb ar gyfer eich gêm a’i chynnig i’r beirniaid hefyd. Hefyd mae amrywiaeth o weithgareddau rhaglennu TG drwy gydol yr wythnos!

Oedran: 11-14

Hyd: 4 diwrnod, Llun i lau

Pris: £100 yr wythnos

Dyddiadau: 7th – 10th Awst

Amser: 9:30am – 3:30pm

Lleoliad: Academi Risual Microsoft, Campws Canol y Ddinas, Heol Dumballs, Caerdydd CF10 5FE

Dewch â phecyn bwyd gyda chi i ginio bob dydd

Bwciwch le ar un o’n Gwersylloedd Haf

Gwersyll Gwallt a Harddwch

Cyfle i fod yn greadigol a dysgu technegau gwallt a cholur newydd gydag arbenigwyr CAVC. Byddwn yn dangos i chi sut i steilio amrywiaeth o walltiau wedi’u codi, bydd gweithdai colur a harddwch, a hyd yn oed steiliau colur theatrig! Dilynwch ôl troed Zoella a chael yr holl gyngor sydd ei angen i fod yn arbenigwr harddwch eich hun.

Oedran: 11-16

Hyd: 4 diwrnod, Llun i lau

Pris: £80 yr wythnos

Dyddiadau: 7th – 10th Awst

Amser: 10am – 3:30pm

Lleoliad: Salon a Sba urbasba, Campws Canol y Ddinas, Heol Dumballs, Caerdydd CF10 5FE

Dewch â phecyn bwyd gyda chi i ginio bob dydd

Bwciwch le ar un o’n Gwersylloedd Haf