Am CAVC

Croeso i Goleg Caerdydd a’r Fro

Ni yw Coleg Caerdydd a'r Fro [CAVC] - gwyliwch y ffilm isod am gyflwyniad i CAVC.  

Am Goleg Caerdydd a'r Fro

Ni yw un o’r colegau mwyaf yn y wlad – Cyflwyno addysg a hyfforddiant safon uchel ledled rhanbarth prifddinas Cymru.

Rydym yn 30,000 o ddysgwyr a staff deinamig a gweithgar sy’n arbenigwyr pwnc a diwydiant.

Hyfforddi pobl mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf, Yn y Gymuned A’r gweithle.

Graddir ein graddau llwyddiant myfyrwyr ymysg y gorau yn y sector, Gydag 90% o ddysgwyr Addysg Uwch, 95% o ddysgwyr Addysg Uwch ac 87% o brentisiaid, sydd i gyd yn mynd ymlaen i gyflawni ein cymhwyster. Gyda chymorth sy’n ffocysu ar y dysgwr pob cam o’r ffordd.

Ond dyn ni ddim jyst yn ffatri cymwysterau, dyn ni’n datblygu pobl medrus a chyflogadwy, gan gynnig cyfleoedd unigryw i ddysgwyr i gyrraedd ein potensial ac i sefyll allan o’r dorf. Cynrychiolwyd y Coleg gan nifer o ddysgwyr yng nghystadleuthau diwydiant, gan gystadlu yn erbyn y gorau yn y DU ac o amgylch y byd. Ac yn wir, ni oedd y Coleg Cymreig gyda’r nifer uchaf o gynrychiolwyr yn rowndiau terfynol WorldSkillsUK.

Dyn ni’n herio dysgwyr mwy abl a thalentog i fod yn y gorau y gallant sy’n cefnogi dysgwyr fel fi i ennill llefydd mewn prifysgolion blaenllaw. Gwelsom fwy o fyfyrwyr nag erioed yn chwarae yn ein hacademïau chwaraeon a chynrychioli’r coleg a’u gwlad. Dyn ni’n bencampwyr sgiliau digidol – gan ddod yn y Coleg Microsoft Dangosiadol cyntaf yn y wlad – fel bod ein staff a’n myfyrwyr ar flaen y gâd. Mae mwy ohonom nag erioed o’r blaen wedi dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Aeth miloedd o ddysgwyr ar leoliadau gwaith, a roeddem yn rhan o Brosiect Search – rhaglen arloesol sy’n ffeindio cyflogaeth ar gyfer pobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol Aeth 89% of ddysgwyr ymlaen i ddysgu neu gyflogaeth bellach o fewn 3 mis o orffen eu cwrs.

Gyda mwy na 1,000 yn mynd ymlaen i gyrsiau lefel prifysgol going yn y flynyddoedd diwethaf. A mwy nag erioed o’r blaen yn astudio cwrs prifysgol gyda ni. Enillom wobrau am ein gwaith. Enillodd ein rhaglen arloesol Prentisiaeth Iau gydnabyddiaeth DU a ‘wnaeth ein hail garfan raddio. Gyda dysgwyr yn ennill prentisiaethau a chyflogaeth. Cyrhaeddom y rhestr fer ar gyfer 3 Wobr TES DU.

Enillom achrediad arian Buddsoddwyr Mewn Pobl A chafodd ein staff anhygoel eu gydnabyddu ar lefel cendlaethol am eu gwaith hefyd. Buddsoddant yn ein safleoedd a chyfleusterau – gan ddarparu llefydd gwych i ddysgu nawr ac ar gyfer cenhedloedd y dyfodol. Agorodd Campws Cymunedol y Dwyrain – safle arloesol ar gyfer ysgol, ein coleg a’r gymuned leol.

Daeth Coleg Caerdydd a’r Fro yn hwb ESOL ar draws y rhanbarth ac fe astudiodd fwy o fyfyrwyr rhyngwladol gyda ni nag erioed o’r blaen – gan gynnwys ein carfan cyntaf o fyfyrwyr Lefel A o’n campws yn Shanghai.
‘Naethon ni hyd yn oed dod yn 15fed yn Indecs y 100 uchaf y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth. Gwelsom dwf sylweddol yn ein gwaith â busnes – gan weithio gyda 1,000oedd o gyflogwyr i ddatblygu eu pobl a chynnig cyfleoedd unigryw ar gyfer ein dysgwyr.

Arhosodd Grŵp CAVC yn y darparwr mwyaf o brentisiaethau a rhaglenni hyfforddi yn y wlad A pharhâom i dyfu ein busnes, fel ein allfeydd manwerthu, â aeth o nerth i nerth, gan gynhyrchu incwm sy’n cefnogi ein dysgwyr a helpu ein myfyrwyr i gyrraedd eu nodau.

Dyn ni’n ysbrydoledig, newid bywydau unigolion. Dyn ni’n gynhwysol, cyd-weithio gyda phartneriaid a datblygu cymunedau. Dyn ni’n ddylanwadol, ysgogiad ar gyfer adfywiad cymdeithasol ac economaidd. Ni yw Coleg Caerdydd a’r Fro.