Bwyty Morgannwg

Bwytai

Mae gan Goleg Caerdydd a’r Fro enw rhagorol am arlwyo a lletygarwch. Mae gan y Coleg ddau fwyty hyfforddi sy’n cael eu gweithredu gan staff a myfyrwyr yr adran hon - 'The Classroom - Y Dosbarth' ar Gampws Canol y Ddinas, Caerdydd, a ‘The Glamorgan Suite – Ystafell Morgannwg’ ar Heol Colcot.

Mae’r ddau fwyty ar agor i’r cyhoedd ac yn cynnig bwyd, gwasanaeth a gwerth rhagorol. 

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu ymweliad, cysylltwch â:

'The Classroom - Y Dosbarth' Ffôn: 02920 250 377 – Ewch i: www.theclassroom.wales

‘The Glamorgan Suite - Ystafell Morgannwg’ Ffôn: 01446 742365

Oriau Agor

The Glamorgan Suite – Ystafell Morgannwg*

 The Classroom - Y Dosbarth*

Llun

AR GAU


Llun

AR GAU


Mawrth

AR GAU


 

 

Mawrth

Cinio: 12pm - 2pm

Swper: 6pm - 9pm


 

Mercher

Cinio: 12pm - 2pm (amser cyrraedd diwethaf 12:45pm)

 

 

Mercher

Cinio: 12pm - 2pm

Swper: 6pm - 9pm


 

Iau         

Cinio: 12pm - 2pm (amser cyrraedd diwethaf 12:45pm)

Swper: 7pm - 9.30pm (amser cyrraedd diwethaf 7:30pm)        

Iau       

Cinio: 12pm - 2pm

Swper: 6pm - 9pm


Gwener

Cinio: 12pm - 2pm (amser cyrraedd diwethaf 12:45pm)


 

Gwener

Cinio: 12pm - 2pm

Swper: 6pm - 9pm


Sadwrn  

AR GAU


 

Sadwrn  

Cinio: 12pm - 2pm

Swper: 6pm - 9pm*Sylwer: mae’r oriau agor hyn yn ystod y tymor coleg yn unig


Swyddogaethau a phartion yn Swit Morgannwg

Gallwch archebu y Swit Morgannwg ar gyfer achlysuron a phartïon preifat am o leiaf 30 o westeion. Mae blaendal o £5 y pen yn daladwy ar cadarnhad o'ch archeb. Gallwch ddewis o blith y chwe bwydlenni:

Bwydlen A
Cinio
Cinio gyda'r nos

Bwydlen B
Cinio
Cinio gyda'r nos

Bwydlen C
Cinio
Cinio gyda'r nos

Bwydlen D
Cinio
Cinio gyda'r nos

Bwydlen E
Cinio
Cinio gyda'r nos

Bwydlen F
Cinio
Cinio gyda'r nos