Safleoedd & Chyfleusterau

Cyfleusterau

Ein cyfleusterau rhagorol

Mae cyfleusterau eithriadol gan Goleg Caerdydd a’r Fro ym mhob un o’i 11 safle – yn amrywio o gyfleusterau hyfforddiant arbenigol hyd at fannau lle y gall y myfyrwyr ymlacio, yn ogystal â chyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n agored i’r cyhoedd.

Cyfleusterau hyfforddiant arbenigol

Caiff llawer o’r cyrsiau eu haddysgu mewn cyfleusterau hyfforddiant arbenigol a gafodd eu datblygu ar y cyd â diwydiant ac ar gyfer diwydiant.

Maent yn amrywio o weithdai adeiladu a pheirianneg hyd at stiwdios celf a pherfformio; o salonau trin gwallt a harddwch hyd at switiau hyfforddi TG; o geginau a thai bwyta proffesiynol hyd at labordai gwyddoniaeth. Mae’r rhain i gyd yn cynnig cyfleusterau gweithio a hyfforddi realistig modern. Mae nifer o ganolfannau rhagoriaeth gan y Coleg sy’n adnabyddus am fod ymhlith y gorau yn y wlad, gan gynnwys canolfannau arbenigol ar gyfer aerofod, cerbydau modur ac adeiladu.