Llety Addysg Uwch

Nid oes gan Goleg Caerdydd a’r Fro ei neuaddau preswyl ei hun. Mae amrywiaeth o neuaddau preifat/cysylltiadau gosod wedi cael eu rhoi ar eich cyfer a fydd o gymorth i chi.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn ardal Caerdydd ond mae Campysau Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Aerofod (ICAT) a Heol Colcot yn hawdd myned iddynt drwy drafnidiaeth cyhoeddus.

Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Aerofod (ICAT) – Gwasanaeth bws T9 Express http://www.trawscymru.info/t9/

Heol Colcot – Bws Caerdydd 96/96A http://www.cardiffbus.com/english/homepage.shtml

 

Mathau o Lety

Mae’r dolenni dilynol yn berthnasol i neuaddau preswyl preifat a llety y gall myfyrwyr rannu tŷ. Nid yw’n rhestr gynhwysfawr ac nid yw’r llety wedi cael eu gwirio na’u cymeradwyo gan Goleg Caerdydd a’r Fro:

 

http://www.libertyliving.co.uk/student-accommodation/cardiff

 

http://www.studentcastle.co.uk/locations/cardiff-student-accommodation/

 

http://www.collegiate-ac.com/uk-student-accommodation/cardiff

 

http://www.cardiffstudentletting.com/

 

http://www.spareroom.co.uk/flatshare/south_glamorgan/barry

 

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro Rhyngwladol  yn cynnig llety aros hefyd mewn cartref. Mae ein darparwyr aros mewn cartref wedi cael eu dewis yn ofalus yn ôl cod ymarfer Cyngor Prydain a chânt eu harolygu yn gyson gan ein swyddog llety.